Stukje bij beetje mogen we meer. Toch blijven er nog behoorlijk wat beperkingen van kracht: het kabinet houdt de handrem er op. In de lobby is het gelukt de aantallen geplaceerde bezoekers voor zalen vanaf 5 juni van 30 naar 50 te krijgen en voor grote zalen (1000+) naar 250 (zonder testen). Ook de horeca in zalen mag weer open. Met testen (het is een keuze) bepaalt de zaalcapaciteit met zitplaatsen op 1,5 m (basisnorm) het maximum. Wij vinden dat er sneller en meer veilig en verantwoord open zou kunnen, de resultaten fieldlab evenementen tonen dat deze week ook aan. Voor doorstroomlocaties geldt de norm van 1 bezoeker per 10m2.

 

Regels voor amateurkunstbeoefenaars

 

Culturele locaties binnen, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten

 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Ook op de volgende plekken zijn repetities en dans-, muziek- en toneellessen toegestaan, ook hier mag geen publiek bij zijn:

 • In de eigen woning
  • Het advies is om niet meer dan 2 leerlingen op 1 dag te ontvangen.
 • Openbare plaatsen in de buitenlucht
  • Buiten mogen podiumkunsten, zoals dans, toneel en muziek, in groepsverband met maximaal 30 personen beoefend worden. Voor alle andere vormen van kunst- en cultuurbeoefening, zoals beeldhouwen, gelden de reguliere regels omtrent groepsvorming, namelijk maximaal 2 personen.
 • Besloten plaatsen
  • Op besloten plaatsen geldt er geen maximum aantal personen voor de beoefening van kunst en cultuur.

Er gelden uitzonderingen op de regels voor groepsvorming en maximale groepsgrootte.  Zo zijn bijvoorbeeld personen t/m 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden uitgezonderd van de maximale groepsgrootte voor binnenruimtes.

Regels voor professionals

Professionele kunstenaars, artiesten en gezelschappen mogen:

 • repeteren;
 • opnames maken (bijvoorbeeld voor livestreams);
 • online voorstellingen geven;
 • meedoen aan tv-uitzendingen.

Dit kan bijvoorbeeld in een studio, repetitieruimte of op een podium maar ook buiten. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Er mag geen publiek aanwezig zijn. De artiesten volgen de protocollen van de bedrijfstakken waar ze op dat moment aan het werk zijn. Ook hier geldt: werk thuis als dat kan.

Advies: niet zingen in groepen

Zangers krijgen het advies om niet te zingen in koren. Lees de regels voor zingen en zangkoren.

 

Evenementen

Evenementen en festivals zijn voor alsnog niet toegestaan.

Cultuuronderwijs onder schooltijd

Leerlingen mogen cultuuronderwijs op de locatie van een school krijgen. Bijvoorbeeld muzieklessen. Scholen en onderwijsinstellingen mogen ook gebruik maken van locaties die door corona dicht zijn. Zoals een bioscoop waar nu geen voorstellingen zijn. De bioscoop mag dan wel open zijn voor onderwijsactiviteiten die normaal op school plaats zouden vinden. Zodat scholen en onderwijsinstellingen onderwijs kunnen geven met voldoende afstand als dat in het eigen schoolgebouw niet mogelijk is.

 

Opnames voor films, series, programma’s, reclames en documentaires mag

Producenten mogen opnames maken, bijvoorbeeld voor films, televisieseries en televisieprogramma’s, reclames en documentaires. Dit mag op locaties binnen en buiten, zoals een studio. Publiek mag er niet bij zijn.

Bij de opnamen geldt geen maximaal aantal personen. Maar personen mogen alleen aanwezig zijn als dit noodzakelijk is. Ook hier is het uitgangspunt: werk thuis, behalve als het niet anders kan.

Aanwezigen volgen de protocollen van de bedrijfstakken waar ze op dat moment aan het werk zijn.

beeld: rijksoverheid.nl
beeld: rijksoverheid.nl