Deze week berichtte de Volkskrant over de staking van theatertechnici bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA): een uiting van onvrede over werkomstandigheden die eind april leidde tot het stopzetten van een kostbare productie. De Kunstenbond vindt het terecht en moedig dat deze technici hun werk hebben neergelegd om een signaal af te geven over de arbeidsomstandigheden, die onder een aanvaardbaar niveau waren gezakt. De situatie bij het ITA is daarin allesbehalve uniek: theatertechnici vertrekken in het hele land uit de sector vanwege de slechte voorwaarden.

Ambities en zorg voor personeel horen hand in hand te gaan

Tekort aan technisch personeel leidt tot enorme werkdruk onder hen die nog wèl werkzaam zijn in de sector. De manier waarop de werkgevers in de sector, mede te wijten aan kabinetsbeleid, tijdens corona zijn omgegaan met de freelancers en flexwerkers, heeft geleid tot een uitstroom van technisch personeel naar andere sectoren. Nu producties weer op gang komen lijkt het verwezenlijken van artistieke ambities het enige dat telt. Dat zou eigenlijk hand in hand moeten gaan met de verplichting die elke werkgever heeft: zorg dragen voor personeel door middel van veilige werkomstandigheden.

Werkgever grijpt pas in na media aandacht

De Kunstenbond vindt de reactie van ITA aan de Volkskrant verbazingwekkend. De staking vond al weken geleden plaats, ruim voor de publicatie van dit artikel in de Volkskrant. Voorafgaand aan de staking zijn de technici meermaals in gesprek geweest met de leiding over de gang van zaken, maar aan de werkdruk veranderde niets. In reactie aan de journalist heeft de werkgever plannen om de pool uit te breiden. Daarmee geeft men er blijk van dat signalen uit de media serieuzer worden genomen dan die van eigen werknemers.

UPDATE: Inmiddels heeft ITA ook via eigen kanalen op het bericht gereageerd. Lees het hier.

Ex-medewerkers terug als zzp’er?

In de krant wordt de suggestie gewekt dat ex-medewerkers als freelancers terug gevraagd. Dat biedt reden tot zorg, maar ook kansen. De eerste vraag is of dat juridisch gezien wel kan. Je kan namelijk niet zomaar een werknemer vervangen door een zzp’ er omdat er dikwijls sprake is van een gezagsverhouding. Ingehuurd worden als zzp’er geeft de technici minder werkzekerheid dan een vaste aanstelling. Maar aan de constructie opdrachtgever-opdrachtnemer kleeft ook het recht om je eigen werktijden te bepalen, en dus zelf in te grijpen als de werklast te hoog wordt. Vaak zien we dat zzp’ers onder druk worden gezet om zich te conformeren aan de vraag van de opdrachtgever.

Wat de Kunstenbond voor je kan doen

De Kunstenbond steunt de technici in dienst in hun strijd voor betere arbeidsomstandigheden. De cao toneel en dans is er niet voor niets, we hebben afspraken over werktijden en werkdruk en die horen te worden nageleefd.

Ook roepen we technici die als freelancer worden teruggevraagd op om op te komen voor wat ze waard zijn. Verdiep je goed in eerlijke tarieven en eerlijke afspraken. Word je gedwongen in een schijnzelfstandige constructie? Neem contact op met de Kunstenbond of doe een melding in ons meldpunt unfair practice.

 

 

Verder lezen? Zie ook de column van Kunstenbond-belangenbehartiger Pepijn ten Kate over de oorzaken achter het tekort aan theatertechnici:

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!