Met dit onderzoek wil de Taskforce GO! in beeld brengen hoe groot het probleem precies is, waar de knelpunten zitten en hoe we het samen beter kunnen doen. De Taskforce GO! – voor een veilige, diverse en inclusieve muzieksector – is een initiatief van de NVPI en bestaat uit vertegenwoordigers van veertien groepen uit de muzieksector. Meer informatie over de taskforce en de leden vind je op www.taskforcego.nl.

Waar gaat het over?
Dit onderzoek gaat over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (van intimidatie, pesten, discriminatie, fysiek geweld tot seksueel grensoverschrijdend gedrag). We vragen naar eigen ervaringen (als slachtoffer en/of pleger), maar ook naar wat je tijdens je werk in de muziekindustrie ziet of hoort van wat anderen overkomt.

Wie doen er mee aan het onderzoek?
De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die betaald of vrijwillig werkzaam is (geweest) in de Nederlandse muziekindustrie. Ook als je zelf geen vervelende ervaringen hebt gehad, is het belangrijk om je stem te laten horen, want alleen zo krijgen we een goed beeld van de omvang van het probleem. Zo maken we samen de muzieksector een veilige en diverse werkplek voor iedereen!

Anonimiteit en veiligheid
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Movisie (www.movisie.nl), een onafhankelijk publiek kennisinstituut, en is volledig anoniem. De gegevens worden anoniem opgeslagen en verwerkt en zijn niet herleidbaar naar personen. De resultaten gaan naar de Taskforce GO! en vormen de basis voor hun plan om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Hoe kun je mee doen?
Ga (bij voorkeur via laptop of pc) hier naar de vragenlijst en vul hem in.
Het kost ongeveer 10 tot 15 minuten om alle vragen te beantwoorden.
Vul de enquête in voor 18 september a.s.!

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit bericht behoefte aan persoonlijk vertrouwelijk contact dan kun je contact opnemen met: Marieke Noordam (vertrouwenspersoon voor leden Kunstenbond) via marieke@mariekenoordam.nl. Of bellen of mailen naar bureau De Vertrouwenspersoon – een onafhankelijk bureau met veel ervaring in de cultuursector en een divers team van vertrouwenspersonen. Zij zijn bereikbaar via: 088-1119925 of een e-mail sturen naar vplijn@devertrouwenspersoon.nl

Algemene vragen aan de Taskforce kun je stellen via info@taskforcego.nl

Bij technische problemen of vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met Djoeke (d.ardon@movisie.nl / 06 55440516) of Hanneke (h.mateman@movisie.nl / 06 5540644) van Movisie.

Alvast dank voor je medewerking!

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en in de politiek. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je JURIDISCHE HULP als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.