Langzaam aan worden de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld en tekenen protocollen en richtlijnen zich af waarbinnen sectoren weer mogen beginnen. Echter nog met allerlei beperkingen en ook nog onduidelijkheden. Koepels, belangenorganisaties, provinciale instellingen en andere spannen zich in om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen en te verbeteren.

 

Op initiatief van Koornetwerk Nederland, KNMO, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA willen we de gevolgen voor de langere termijn in kaart brengen met de bijgevoegde enquête.

 

Met drie doelen:

De knelpunten en impact blootleggen voor zzp’ers en verenigingen, verbanden en organisaties van de huidige maatregelen en nog aanwezige onduidelijkheden.
Het ministerie van OCW en andere overheden hierover informeren en ze aan zetten tot zo passend mogelijke ondersteuning voor de hele sector en tot snelle duidelijkheid over het samen zingen en musiceren.

Een goed beeld hebben van wat er nodig is, om als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.
Vul hier de enquete in.