Een manifest dat is ondertekend door 150 artiesten, waarmee we de minister oproepen om een einde te maken aan de woekerverkoop van concertkaarten. Dat is wat Peter Kwint (SP) wil en waar hij jouw hulp bij nodig heeft. De Kunstenbond/Ntb en VCTN ondersteunen deze actie van harte.

Peter Kwint, Kamerlid voor de SP (vooral cultuur en onderwijs) strijdt al een tijd tegen de woekerverkoop van concertkaarten. Kwint: ‘Het is me een doorn in het oog dat lui die niks aan waarde toevoegen rijk worden over de rug van artiesten en hun fans.’

In zijn oproep zegt hij: ‘Vorig jaar was de hele Kamer – alle 150 Kamerleden – dat met me eens en ze steunden mijn voorstel om het kabinet te vragen deze handel aan te pakken. Een jaar later is er geen zak veranderd en stelt de minister een voorlichtingscampagne voor.’

'Ze worden rijk over de rug van artiesten' ~ Peter Kwint

‘Jullie – en jullie fans – hebben niks aan een voorlichtingscampagne. We kennen het probleem. We weten wat er mis is. We hebben een overheid nodig die ingrijpt. Maandag 19 november heb ik een debat en wil ik de minister een manifest overhandigen. Als ze niet naar 150 Kamerleden luistert, misschien wel naar 150 artiesten.’
 
‘No strings attached verder. Je hoeft niet de rest van je leven SP te stemmen. Ik wil gewoon de druk maximaal opvoeren om dit geregeld te krijgen. Als je dit wilt ondersteunen, mail dan even naar me via p.kwint@tweedekamer.nl, dan zorg ik dat je naam eronder komt en mail ik je vlak voor de 19e de lijst met ondertekenaars. (Als je met de hele band eronder wilt, mail dan ook even de namen van je mede-muzikanten mee.)
 
‘En als je mee wilt doen in deze strijd, stuur deze oproep dan vooral ook door aan collega’s. Hoe meer namen, hoe sterker we staan op 19 november.’

Fotografie: SP