Hoe kun je nu kunstenaars die zelf nog nooit een les gegeven hebben, ineens voor de klas zetten? Veel te lastig en bovendien unfair tegenover kunstenaars die een 1-jarige opleiding Beroepskunstenaars in de Klas hebben gevolgd. Dat schrijft Mirjam Offringa, kunstenaar en lid van de Kunstenbond, in een brief aan minister Arie Slob (Onderwijs).

Het lerarentekort in het primair onderwijs bezorgt veel schoolleiders hoofdpijn. Een eenvoudige oplossing is er niet, want het aantal afgestudeerde pabostudenten is gewoon te laag om aan de vraag te kunnen voldoen.

In een advies stelt het ministerie van onderwijs aan scholen voor om wanneer het niet anders kan ook onbevoegde kunstenaars voor de klas te zetten. Zij zouden dan vakken als muziek, drama of handenarbeid kunnen geven. Mirjam Offringa, die zelf lessen verzorgt in het basisonderwijs, maakt zich kwaad over deze suggestie. ‘Hier is veel kennis en ervaring voor nodig.’

Je gaat niet zomaar voor een klas met 28 kinderen staan ~ Mirjam Offringa

In haar brief aan minister Slob zegt Offringa: ‘Kunsteducatie wordt al jaren aangeboden door ‘Beroepskunstenaars in de klas’. Dat zijn kunstenaars die een kunstacademie hebben afgerond. Zij kunnen daarna een post-hbo-opleiding BIK volgen aan de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Zij leren daar om voor de klas te staan en workshops te ontwikkelen voor alle groepen in het basisonderwijs.’

Zuur

‘Workshops die inspelen op de kerndoelen die het SLO stelt. Daarmee hebben ze nog geen lesbevoegdheid. Er moet altijd een leerkracht aanwezig zijn om de kunstenaar te assisteren (en vooral het gedrag van de kinderen in de gaten te houden). Dat u nu aangeeft dat in noodgevallen ook onbevoegde krachten voor de klas mogen staan, geeft niet meer duidelijkheid, maar juist verwarring. Het gevolg is dat directeur dan ook de moeders zal uitnodigen een ‘creatieve les’ te geven. Hopelijk begrijpt u dat het voor kunstenaars een behoorlijke investering is: 2900 euro voor een BIK-opleiding van 1 jaar. Dan is het heel zuur als u nu roept dat ook kunstenaars zonder enige bevoegdheid nu voor de klas mogen staan.’

Foto Katya Austin (Unsplash)