De Kunstenbond streeft naar een eerlijke betaling van alle werkenden in de culturele sector. Medio 2018 hebben wij klachten over onfatsoenlijke vergoedingen gebundeld van kunstenaars en musici die in opdracht van gesubsidieerde instellingen werkten; en voorgelegd aan De Nationale Ombudsman.

Klacht indienen
De substituut Ombudsman Joyce Sylvester schreef in een reactie aan de Kunstenbond dat kunstenaars en artiesten een klacht kunnen indienen als een instelling of gemeente er bij “het indienen en toekennen van subsidieaanvragen niet op let dat redelijke vergoedingen worden begroot of rekening wordt gehouden met andere arbeidsvoorwaarden.” De Nationale Ombudsman zal binnenkomende klachten in beginsel aan dit vereiste toetsen.

In een eerder interview met Joyce Sylvester geeft zij al aan achter het idee te staan van verandering in de kunstsector ten aanzien van eerlijke vergoedingen voor kunstenaar: “Kunstenaars moeten de schaamte voorbij gaan en misstanden durven agenderen. “ Dus schroom niet en kom in actie! Link naar website Nationale ombudsman.

Adviestarieven
Maar wat zijn fatsoenlijke tarieven? Wanneer word je marktconform betaald en wanneer niet? Kunstenbond zet een aantal adviestarieven voor je op een rij. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.

Wat een redelijke vergoeding is voor werkzaamheden kun je nazien bij de volgende voorbeelden:

http://kunstenaarshonorarium.nl/richtlijn-kunstenaarshonoraria/

https://www.ntb.nl/wp-content/uploads/2019/04/MZWnr.1_2019Web.pdf

Tarief checker Kunstenbond: https://www.kunstenbond.nl/producten/77/tariefchecker

Wil je de brief van de Nationale Ombudsman helemaal lezen, dan kan je die hier opvragen.