Vanaf  30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 (17.00 uur) kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Of je in aanmerking komt voor de TVL is net als bij de inmiddels gesloten TOGS mede afhankelijk gemaakt van je vaste lasten, die nog steeds minimaal € 4.000,- moeten bedragen. Tocht zijn er twee belangrijke verschillen waardoor een aantal zzp’ers wellicht wel in aanmerking komt voor de regeling TVL, terwijl zij (net) niet voor de TOGS in aanmerking kwam. De TVL ziet namelijk op een periode van 4 maanden in plaats van 3 maanden en de vaste lasten worden op een andere wijze berekend.

Berekenen vaste lasten over periode 1 juni t/m 30 september 2020

De vaste lasten bereken je door jouw normale omzet (zie voor vaststelling ‘normale omzet’: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl) over voornoemde periode te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten dat per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS-percentage tref je aan onder je SBI-code (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes).

De belangrijkste CBS-percentages in de creatieve sector
Berekening hoogte TVL

Indien de vaste lasten volgens bovenstaande berekening boven de € 4.000,- uitkomen, kun je in beginsel aanspraak maken op de TVL. Deze wordt dan als volgt berekend: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in %  x 50%= hoogte subsidie.

Rekenvoorbeelden, uitwerkingen van begrippen als normale omzet en omzetverlies en alle overige actuele en gedetailleerde informatie over de TVL vind je op deze site van de rijksoverheid.

Voor eventuele vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze juristen.