Vanaf 1 januari 2020 vervalt de kleine ondernemersregeling zoals deze nu bestaat. Ook de regeling van ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt dan. Let op: je moet voor 20 november bij de Belastingdienst melden of je van de nieuwe regeling gebruik wilt maken.

Tekst Maya Roede, belastingspecialist

Wel komt er een nieuwe regeling voor in de plaats. Als je een belastbare omzet verwacht van minder dan 20.000 euro per jaar, dan kom je in aanmerking voor de nieuwe regeling.

Deze nieuwe regeling is een vrijstellingsregeling. Dit betekent het volgende:

  • Je hoeft geen btw-aangifte meer in te dienen en de daarbij horende administratieve last vervalt;
  • Je houdt wel je administratie bij, maar dat kan op een eenvoudige manier;
  • Je brengt geen btw in rekening aan jouw klanten.
     
Voor wie geldt de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling geldt voor alle ondernemers die met hun belastbare omzet onder de 20.000 euro blijven. De regeling geldt niet alleen voor ondernemers maar ook voor stichtingen, verenigingen en BV’s .

 

Vanaf 1 juni aanmelden voor de nieuwe Kleineondernemersregeling

Je moet zelf aangeven of je in aanmerking wil komen voor deze regeling. Dit doe je via een speciaal daarvoor bestemd formulier op de site van de Belastingdienst.

Let er wel op dat je je in ieder geval vóór 20 november 2019 aanmeldt bij de Belastingdienst om de regeling per 1-1-2020 in te laten gaan.

Had je al ontheffing van administratieve verplichting, dan heb je al een brief ontvangen van de Belastingdienst. Als er niks in jouw situatie is veranderd, dan hoef je ook niets te doen en val je vanzelf onder de nieuwe regeling.

Voor veel ondernemers zal de nieuwe regeling een lastenverlichting betekenen. Wel moet je op tijd actie ondernemen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Als je te laat bent met aanvragen, dan geldt de regeling niet voor jou en moet je aangifte doen en de berekende btw aan de Belastingdienst afdragen, zonder enige korting. Als je je tijdig aanmeldt, dan geldt de regeling voor ten minste 3 jaar.

 

Welke omzet telt mee?

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor deze regeling wordt er gekeken naar het in Nederland belaste inkomen (exclusief btw). Er wordt niet gekeken naar alle genoten omzet. Omzet van de meeste vrijgestelde prestaties telt bijvoorbeeld over het algemeen niet mee. Bijvoorbeeld omzet uit lesgeven op een basisschool of omzet uit muzieklessen aan kinderen tellen niet als omzet voor deze regeling.

Ook als de omzet niet in Nederland met btw is belast, telt deze niet mee. Denk daarbij aan het vertalen van een boek voor een buitenlandse opdrachtgever.

 

Wat als de omzet in een jaar hoger wordt dan 20.000?

Als je in een bepaald jaar boven de genoemde omzet komt, dan vervalt de vrijstellingsregeling in de aangifteperiode na de overschrijding. Dus als bijvoorbeeld op 1 augustus 2020 blijkt dat jouw omzet dat jaar toch meer wordt dan € 20.000, dus zal de vrijstelling vervallen per 1 oktober 2020. Je kunt je daarna voor 3 jaar niet meer aanmelden voor de vrijstellingsregeling. Althans zoals de regeling er nu uitziet.

De Belastingdienst zal de komende tijd meer informatie geven over de uitwerking van deze gewijzigde regeling. Wij houden de berichtgeving hierover goed in de gaten. Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

 

Wat betekent dit voor mij?

Pas het stappenplan van de Kunstenbond toe om te bepalen wat dit voor jou betekent.

 

1) Toepassen is een keuze, het is niet verplicht

Toepassing van de kleine ondernemingsregeling, ook van de nieuwe regeling is niet verplicht maar vrijwillig. Ben je nu door toepassing van de KOR vrijgesteld van afdracht en administratieplicht btw? Dan meldt de belastingdienst je automatisch aan voor de nieuwe regeling. Zelf aanmelden voor toepassing van de nieuwe regeling kan ook vanaf 1 juni via de website van de belastingdienst. AIs je je voor 20 november 2019 aanmeldt, kun je de nieuwe regeling toepassen per 1 januari 2020. Wil je toch gewoon als zzp’er wel btw blijven facturen en ook btw terug blijven ontvangen op je inkopen dan mag dat. Realiseer je dus dat je wat te kiezen hebt.

2) Zet voor jezelf de voor- en nadelen op een rij. 

Waar heb je financieel, administratief en commercieel het meeste baat bij. Juist wel of geen btw? Overleg desgewenst met je boekhouder. Kijk vooral ook goed naar je omzet en omzetverwachting, ligt die structureel onder of boven de omzetgrens van € 20.000,- dan is het makkelijk kiezen. Schommelt je omzet juist de € 20.000,- dan wordt het ingewikkeld en is het opletten geblazen. Heb je een vrijstelling of wil je kiezen voor de vrijstelling maar ga je over de omzetgrens dan vervalt de vrijstelling en kan je pas na drie jaar opnieuw kiezen voor vrijstelling. Praktisch betekent dit dus dat dan vaak maar beter voor toepassing btw kan kiezen.

Check je registratie bij de belastingdienst en pas dit desgewenst aan (zie ook stap 1).

3) Denk na over de communicatie met je klanten

Ga je je huidige praktijk veranderen? Denk dan niet alleen na over aanpassing van je administratie maar vooral ook de communicatie. En als je toch gaat communiceren: is 1 januari ook geen mooie peildatum om je tarieven en/of je voorwaarden aan te passen? Kan natuurlijk ook al per 1 juli als je de schoolkalender volgt.

Meer weten?

Check de site van de Belastingdienst. Neem met specifieke vragen contact op met onze helpdesk.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kleineondernemersregeling-vanaf-2020