De leden van de Kunstenbond/Ntb stemmen in overgrote meerderheid in met de voorstellen voor de cao SOM 1/1/2020 – 31/12/2021.

Onze inzet was aanvankelijk gericht op het afronden van het jaar 2020. De werkgever wilde  een langere looptijd. Dat leidde ertoe dat wij, ondanks beperkte financiële ruimte, ruimere vraag op tafel konden leggen aangaande salarisverhogingen en vergoedingen.

Kort samengevat is bereikt een salarisverhoging van 1,5% per 1 juli en een verhoging van de eindejaarsuitkering voor 2020. Voor 2021 worden 3 salarisverhoging geboden (0,5% per 1 januari, 1,5% per 1 juli en 0,5% per 1 december, plus een toename in de reiskostenvergoeding). Vanwege een hogere bijdrage aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten dragen ook werknemers vanaf 1 januari 2021 0,4% bij aan dit Fonds.
Ook zal levensfase bewust personeelsbeleid nu eindelijk worden ingevoerd. Een onderzoek naar verhoging van vergoedingen en tegemoetkomingen in 2022 zal tijdens de looptijd van déze cao worden uitgevoerd.

In bijgevoegd protocol vind je het resultaat van dit behoorlijk intensieve traject.

Karin Boelhouwer voerde namens de Kunstenbond het gesprek, samen met kaderleden Jolanda Janssen en Fred Gaasterland.”