Goed nieuws voor alle werknemers van Paradiso. Afgelopen week hebben de leden ingestemd met een nieuwe tweejarige cao.

Dit zijn de hoofdlijnen van de nieuwe cao Paradiso 2017-2018

1. Loonstijging

  • Structurele loonstijging van 1% per 1 januari 2017
  • Een incidentele loonstijging van 1% per 1 januari 2017
  • Een structurele loonstijging van 1.5 per 1 januari 2018

2.       Meldingsplicht reorganisatie

In de cao wordt een meldingsplicht opgenomen in het geval van een reorganisatie. Hierin wordt vastgelegd dat de directie van Paradiso de Kunstenbond inlicht wanneer er sprake is van een reorganisatie waarbij meerdere ontslagen vallen. In overleg zal dan worden gekeken of een sociaal plan wordt vastgesteld. Dit cao-artikel wordt ook door de WNPF opgenomen. De tekst die de WNPF hiervoor vaststelt met de Kunstenbond kan worden gebruikt. 

3.       Maaltijdvergoeding:

De werknemer heeft recht op een netto maaltijdvergoeding indien de aaneengesloten arbeidstijd op verzoek van de werkgever 9 uur of langer duurt. De netto vergoeding bedraagt € 10,- (was € 9,-).De netto maaltijdvergoedingen wordt standaard door de salarisadministratie berekend en uitbetaald. Om te kunnen voldoen aan de onderbouwingsplicht naar de belastingdienst wordt werknemers steekproefsgewijs gevraagd om bonnen te bewaren en in te leveren bij de werkgever. Een werknemer is verplicht hieraan mee te werken.

·         Indien de diensttijd de tijdsperiode tussen 18:00 en 21:00 uur geheel omvat en minimaal 4 uur duurt worden de kosten van een maaltijd op declaratiebasis vergoed tot maximaal € 10,-. De vergoedingen worden bij het eerstvolgende salaris door de salarisadministratie berekend en uitbetaald. Bij elke gedeclareerde vergoeding levert de medewerker een declaratieformulier inclusief bon aan (deze regeling geldt nu voor iedereen en niet alleen voor medewerkers met een dienstverband van vóór 1 april 2015 ).

             

4.       Intern vaststellen met OR:

–          Feestdagenvergoeding: Formaliseren van een netto vergoeding ingegeven door een directiebesluit wanneer de exploitatie het toelaat.

–          Functiewaardering: Een OR-commissie treedt met de directie in overleg over het optimaliseren van de formulering van criteria binnen de functiewaardering van de cao.