Loonverhoging

Alle werknemers kunnen in 2023 twee maal rekenen op een loonsverhoging. Deze loonsverhoging is een vast bedrag voor elke trede in het loongebouw, in plaats van een percentage. Dat betekent dat werknemers in lagere salarisschalen er relatief meer op vooruitgaan. Per 1 januari 2023 komt er op elke trede in het loongebouw € 100,- bruto bij  En per 1 juli 2023 volgt nog een salarisverhoging van € 75,- bruto per trede

De delegatie van de Kunstenbond, die bestaat uit Karin Boelhouwer, Imke van Herk en Frans Frijns, is blij dat de lonen dit keer substantieel stijgen.

Eenmalige uitkering

Werknemers die onder de cao Kunsteducatie vallen, ontvangen uiterlijk op 1 maart 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto naar rato van de omvang van je dienstverband, met een minimum van € 100,- bruto per werknemer. Hiervoor geldt als voorwaarde dat je als werknemer in dienst bent op 31 december 2022. Dit is ook de peildatum voor de bepaling van de omvang van het dienstverband. Deze uitkering is bedoeld als bijdrage om het koopkrachtverlies van de werknemers tegen te gaan nu de inflatie ongekend hoog is.

Verhoging reiskostenvergoeding

Daarnaast gaat de vergoeding voor woon-werkverkeer per 1 januari 2023 omhoog naar €0,21 per kilometer. Dienstreizen worden gezien als werktijd.

Verlof regeling uitgebreid met gendertransitie

Er zijn ook afspraken gemaakt om een regeling op te nemen voor verlof voor gendertransitie.

Afspraak over gezamenlijke lobby

Veel centra voor de kunsten/muziekscholen zijn (mede) afhankelijk van investeringen van de overheid. De Kunstenbond werkt al lang aan een lobby en ook werkgeversorganisatie Cultuurconnectie ziet steeds meer het belang ervan in. Daarom trekken we hier nu gezamenlijk in op. Dit betekent dat we in gesprek zijn en blijven met de landelijke overheid en de gemeenten over de positie van en de waardering voor kunsteducatie en arbeidsvoorwaarden in de sector.

Deeltijdontslag maakt plaats voor duurzame inzetbaarheid

Voor veel docenten hangt het jaarlijks als zwaard van Damocles boven het hoofd: een dreigend deeltijdontslag bij teruglopende leerlingenaantallen. In de cao zijn hier duidelijke spelregels aan verbonden, die op de werkvloer helaas vaak gedoe opleveren. Ten gevolge van jarenlange bezuinigingen zijn dienstverbanden vaak kleiner geworden en het gesprek over het invullen van de normjaartaak soms erg beladen. Voor zowel docenten als leidinggevenden leidt het gesprek hierover vaak tot stress, onrust en irritatie. Dit kan ten koste gaan van werkplezier, terwijl duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema is.

De cao-partijen zetten daarom in op werkgelegenheid, stabiele dienstverbanden en optimale invulling van de normjaartaak. Afgesproken is dat hierbij altijd ook andere programma’s en/of werkzaamheden aan de orde komen, bijvoorbeeld in het onderwijs, welzijn of extra dienstverlening. Pas bij structurele leegstand, een half jaar of langer, komt de procedure deeltijdontslag in beeld. Het gaat hier om een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de werkgever passend werk zoekt en aanbiedt aan de werknemer, en waarbij de werknemer investeert in de eigen brede inzetbaarheid.

Zzp’ers in kunsteducatie: maak gebruik van Digipacct

De nieuwe cao Kunsteducatie wordt doorgevoerd in de digipacct tool, die cao-lonen omrekent naar een zzp-tarief. Zo worden ook voor docenten die als zzp’er werken hun tarieven makkelijker te bepalen. Zie  www.digipacct.nl/cao-loon-naar-zzp-tarief

Vragen over deze cao? Stel ze aan karinboelhouwer@kunstenbond.nl