Voor het eerst gaan tarieven voor zzp’ers gelden voor een gehele sector. De nieuwe architecten-cao, waarin deze tarieven voor zelfstandigen zijn opgenomen, is door minister Wouter Koolmees algemeen verbindend verklaard.

Het Financieele Dagblad bracht het nieuws dat architecten als eersten een cao krijgen waarin ook de tarieven voor zzp’ers algemeen verbindend zijn verklaard voor de hele sector. Het zou een verdere ‘race to the bottom’ moeten voorkomen.

Ook de huidige cao-toneel en dans die de Kunstenbond afsloot met werkgevers kent sinds 2016 tariefafspraken voor zzp’ers, maar tot op heden werden die nog niet algemeen verbindend verklaard omdat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dit als verboden kartelafspraken aanmerkte. Zelfstandigen zijn immers ondernemers. Inmiddels is het beleid van toezichthouder ACM gekanteld, na jarenlange druk van onder meer de Kunstenbond.

Perspectief voor cultuursector

Dat de minister nu heeft besloten om ook deze zzp-tarieven algemeen verbindend te verklaren voor de gehele architectensector is dan ook voor zowel zzp’ers (goed inkomen) als werknemers (geen oneerlijke concurrentie door goedkope zzp’ers) een grote stap in de goede richting. Het biedt perspectief voor de cultuursector.

Beeld: Daniel McCullough on Unsplash