De Ntb, vakgroep muziek van de Kunstenbond, heeft een cursus ontwikkeld om haar leden te leren hoe de wereld rondom de Nederlandse muziekindustrie in elkaar steekt. Het educatietraject heeft mede als doel om leden met enige interesse om in de toekomst een bestuurlijke functie bij of namens de vakbond te bekleden, vast een diepgaand kijkje in de keuken te geven van het speelveld.

De cursus vindt in januari voor het eerst plaats met een reeks van drie bijeenkomsten die plaatsvinden op 12, 18 en 25 januari 2023. Elke bijeenkomst gaan we dieper in op een hoofdthema. Voor leden van Ntb/Kunstenbond is het volgen van het traject gratis.

Cursusdata en hoofdthema’s

Op 12 januari komt allereerst het livecircuit in Nederland aan bod. We bespreken alles dat hiermee te maken heeft, zoals publiek, podia, afrekenmodellen, de rol van mogelijke samenwerkingspartners zoals boekers, managers en mediapartners, ticketsystemen en brancheverenigingen (zoals de VSCD en de VNPF).

Op 18 januari gaan we het hebben over de markt voor contentexploitatie. Aan bod komen o.a. het businessmodel en de rol van labels, publishers en koepelorganisaties als de NVPI, STOMP, NMUV, Voice en de Federatie. We zullen ook dieper ingaan op de rol van de Collectieve Beheersorganisatie  (o.a. Buma, Stemra, Sena en Norma) en natuurlijk de rol van de Ntb/Kunstenbond in deze organisaties. We vertrekken vanuit de vraag wat de maker zelf kan doen (Do It Yourself) en waar businesspartners van aanvullende waarde kunnen zijn. Ook worden diverse soorten deals en contracten kort belicht.

Op 25 januari staat tenslotte het thema belangenbehartiging centraal, waaronder de rol van de Ntb, die vorig jaar haar 100-jarig jubileum vierde. Kunstenbond/Ntb heeft vertegenwoordiging in diverse officiële gremia, is onderdeel van de Kunstenbond en zit regelmatig direct of indirect aan tafel met beleidsmakers, ministers en Kamerleden. Hoe zijn de onderlinge relaties tussen Kunstenbond/Ntb en de overige actoren in het speelveld?

Locatie en opzet

De avonden starten om 19.00 uur en duren tot 22.15 uur.

Locatie is zalencentrum De Observant, stadhuisplein 7 te Amersfoort.

Voor de pauze worden de thema’s in collegevorm belicht en na de pauze is er een paneldiscussie, waarin de huidige context verder wordt bediscussieerd en uitgediept. Hierin worden de deelnemers nadrukkelijk uitgenodigd uit om vragen te stellen en mee te praten.

Meer info volgt

Het traject wordt gecoördineerd door drs. Alexander Beets, coördinator kennisonderwijs Fontys Rockacademie en zelf maker. Elke avond zijn er meerdere gasten die hun eigen ervaringen rondom bepaalde thema’s delen en bespreken.

Laat je contract screenen beeld: Guda Koster

Laat je contract screenen

Ben je niet helemaal zeker van je zaak en wil je graag dat er iemand met je meekijkt? Kunstenbondjuristen en advocaten met verschillende expertises staan voor je klaar.

Ben je lid? Neem contact op met onze juridische helpdesk.

 

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!