Artiesten die werken met kortlopende overeenkomsten, bijvoorbeeld voor eenmalige optredens, zijn in coronatijd vaak de dupe van last-minute afzeggingen. Opdrachtgevers beroepen zich op ‘overmacht’ of soms onredelijke pandemieclausules wanneer er sprake is van een overheidsverbod (of onzekerheid of dat aanstaande is). In die gevallen krijgt de artiest vaak niet of nauwelijks uitbetaald, terwijl de opdrachtgever mogelijk tot 100% van de gemaakte kosten vergoed kan krijgen via coronasteun. Dit is volstrekt onredelijk. Zo worden risico’s afgewenteld op artiesten en zzp’ers waardoor de noodsteun onevenredig verdeeld wordt.

Kunstenbond staat voor een eerlijke verdeling en wil leden daarom helpen met het maken van afspraken die hun werk en inkomen beschermen tegen het onvoorspelbare coronabeleid.

Corona update 

Kunstenbonds vakgroep Muziek/Ntb heeft al sinds jaar en dag een standaardovereenkomst beschikbaar voor kortlopende opdrachten van musici en artiesten. Het contract is bedoeld voor diegenen die een kortlopende overeenkomst aangaan met een bedrijf of een persoon in de uitoefening van een beroep en die geen gebruik wensen te maken van de artiestenregeling. (De overeenkomst is dus niet bestemd voor particuliere opdrachtgevers zoals dat vaak het geval is bij bruiloften en privéfeesten.)

Deze overeenkomst, ‘schnabbelcontract’ voor ingewijden, was vanwege de Corona maatregelen van de afgelopen anderhalf jaar aan een update toe.

Vrijwaring bij quarantaine en nalatigheid opdrachtgever

In de update zijn clausules opgenomen waarbij je als opdrachtnemer gevrijwaard bent van claims als je zelf (of een van je medewerkers) corona hebt of in quarantaine moet en daardoor niet op kunt treden.

Ook kun je het optreden annuleren of opschorten als de van overheidswege verplichte en geadviseerde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 (of een vergelijkbare ziekte) niet worden nageleefd binnen de locatie waar het optreden zal plaats vinden. Het afgesproken bedrag is dan toch opeisbaar.

Corona niet langer overmacht

Nadrukkelijk is opgenomen dat Corona en de opgelegde overheidsmaatregelen geen overmacht opleveren en ook dat de opdrachtgever niet mag annuleren. (Voor de eerste lockdown kwam Corona uit het niets en was er bij annulering door de lockdown sprake van overmacht omdat het bij aangaan van de overeenkomst niet te voorzien was. Sindsdien is sluiting door Corona een van de bestaande risico’s.). Voorheen waren er in het contract annuleringsstaffels opgenomen. Daarin werd bepaald hoeveel procent van de afgesproken gage opeisbaar was bij annulering binnen welke termijn.

Staffels druisen in tegen doel garantieregeling

Opdrachtgevers kunnen aanspraak maken op steunmaatregelen die bedoeld zijn om o.a. hun zzp’ers  van te betalen, zoals de garantieregeling voor evenementenbranche. Vergelijkbaar met werknemers die gewoon het volle loon doorbetaald krijgen als de werkgever gebruik maakt van de NOW regeling.

In de praktijk echter stuit dat op problemen juist vanwege annuleringsstaffels die worden gebruikt in het evenementencircuit. De zzp’er/artiest heeft in dat geval (privaatrechtelijk) slechts recht op het afgesproken percentage en niet op het volle pond. Daarom zijn de staffels uit het contract verwijderd.

Afhankelijk is te groot voor zachte afspraken

Voor langlopende opdrachten kan het redelijk zijn dat er water bij de wijn wordt gedaan. Voor de ‘schnabbelaar’ echter is dat niet het geval. Een artiest die afhankelijk is van eenmalige optredens kan zich niet veroorloven dat een groot deel van zijn inkomen wegvalt vanwege een situatie als corona die al anderhalf jaar een duidelijk risico is. En zeker niet als zijn opdrachtgever voor het grootste deel kan rekenen op overheidssteun. Om de opdrachtnemer te beschermen is de modelovereenkomst daarom van ‘hardere’ clausules voorzien.

Download de nieuwe overeenkomst

Leden van de Kunstenbond kunnen de modelovereenkomst downloaden in de ledenomgeving. Nog geen lid? Lees hier meer over onze lidmaatschappen.

Ministerie zegt: 100% betalen, ondanks annuleringsclausule

Kunstenbond heeft van het ministerie OCW uit eerste hand vernomen dat opdrachtgevers de volledige kosten, zelfs wanneer er kosteloze annulering overeen is gekomen, alsnog vergoed krijgen uit de garantieregeling. Lees hier wat je kunt doen als je nu in zo’n situatie zit, en gebruik onze nieuwe standaardovereenkomst om dit voor de toekomst af te dekken.

Fair Practice Checklist voor opdrachtgevers

De Kunstenbond heeft samen met de Creatieve Coalitie deze checklist ‘fair practice in coronatijd’ opgesteld, aan de hand waarvan opdrachtgevers eerlijke afspraken met ZZP’ers kunnen overeenkomen. Deze kun jij gebruiken als stok achter de deur wanneer je opdrachtgever niet wil meewerken aan het afsluiten van een eerlijk contract. Let wel: de richtlijnen zijn niet dwingend. Een contract waarin deze zaken duidelijk staan vermeld is dat wel.