De Kunstenbond heeft met zijn sociale partners een akkoord bereikt over een nieuwe cao kunsteducatie. De onderhandelingen zijn constructief en prettig verlopen. De nieuwe cao zal lopen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Het akkoord wordt de komende dagen aan de respectievelijke achterbannen voorgelegd. 

Tijdens de verschillende overleggen is vooral aandacht geweest voor de sterke veranderingen die de sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt. Door reorganisatie wordt vaak het aantal medewerkers in vaste dienst verkleind. Functies en arbeidsverhoudingen veranderen. Sociale partners vinden het belangrijk dat de cao hier goed op inspeelt. Naast de noodzakelijke aanpassingen in verband met wetgeving is er daarom ook modernisering nodig. Belangrijk aandachtspunt tijdens de overleggen was dan ook het kunnen experimenteren in arbeidsverhoudingen binnen organisaties door middel van proeftuinen.

Dit zijn de drie belangrijkste punten uit het onderhandelingsakkoord:

1.  Looptijd
De cao Kunsteducatie heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

2.  Lonen
De lonen en loonschalen zullen structureel verhoogd worden met 1,5% per 1 maart 2017 en met nogmaals 1,5% per 1 april 2018.

3.  Proeftuinen
Door het rapport “Kunsteducatie in de 21e eeuw” van de Tilburg University is een aanzet gegeven aan het ontwikkelen van proeftuinen op het gebied van arbeidsverhoudingen. Sociale partners willen dit nu actief in gang zetten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om experimenten binnen organisaties op het gebied van flexibel belonen, ondernemerschap, cultuurpool of ontwikkelen van arrangementen voor zelfstandige werkende docenten (zzp).