Vandaag is het onafhankelijke meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector gelanceerd. Mores.online is de toegankelijke, onafhankelijke en centrale plek waar iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten, film- en televisiesector met zijn of haar verhaal terecht kan en misstanden aanhangig kan maken.

Wij maken ons sterk voor een gezonde en veilige werkomgeving, waar voor iedereen een plek is om misstanden te kunnen melden met de zekerheid ook gehoord te worden zonder angst. ~ Woordvoerder Marlies Oele, NAPK

Dit meldpunt is een aanvulling op de bestaande regelingen en protocollen die de individuele organisaties in de podiumkunsten, film- en televisiesector reeds hebben.

De Kunstenbond en tientallen andere partijen uit genoemde sectoren hebben de handen ineengeslagen en het overkoepelend en vertrouwelijk meldpunt in het leven geroepen. Zij hebben gezamenlijk gedragsregels vastgelegd en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Dit gezamenlijke initiatief is erop gericht om een veilige werkomgeving te creëren. En heeft als doel om ongewenste omgangsvormen te bestrijden en meldingen goed te behandelen.

Het initiatief voor mores.online komt voort uit een sectorbreed gevoelde noodzaak daartoe. Na het losbarsten van de reeks aan onthullingen omtrent #metoo in het najaar van 2017, heeft de Kunstenbond een survey uitgezet om de werkelijk aard van het probleem onder onze achterban te onderzoeken. De resultaten waren niet mals en legde de behoefte aan een dergelijk meldpunt nog maar eens pijnlijk bloot. We vertrouwen erop dat het meldpunt een hoop ellende in de toekomst kan voorkomen. #speakup