Kunstenbond berichtte enige tijd geleden over de dialoog met het ministerie van OCW over de garantieregeling. Wij riepen jullie op om 100% te factureren, ook bij annuleringsclausules. Ondertussen proberen we met het ministerie en de koepel van evenementenorganisaties tot een sluitende afspraak te komen. Waar staan we precies en kun jij nu wel of niet factureren?

uitgangspunt: wel betalen

100% betaling is doel van de garantieregeling

“Doel van de garantieregelingen is de gehele keten te ondersteunen, dus ook de leveranciers inclusief zelfstandigen en artiesten.” aldus het ministerie van OCW in een mailwisseling met de Kunstenbond.

Rutte in de Tweede Kamer over de garantieregelingen voor evenementen: “Die is juist zo bedoeld dat alle betalingen die de onderaannemers moeten doen gewoon kunnen worden gedaan.”  Tijdens het debat op 18 augustus herhaalde de premier deze bedoeling.

ook in het geval van wurgbepalingen

Wanneer er kosteloze annulering is afgesproken, en laten we wel wezen: dat is een wurgbepaling waar een freelancer alleen maar voor tekent omdat diegene anders naar de klus kan fluiten, valt de factuur wat het ministerie van OCW betreft toch ook binnen de gemaakte kosten die door de garantieregeling vergoed zullen worden.

Het doel van de regeling en de praktische uitwerking daarvan zijn nog niet sluitend op elkaar afgestemd. Kamerlid Westerveld (Groen Links) hamert met een motie en Kamervragen op een doeltreffende uitwerking van de regeling, waardoor artiesten en freelancers ook op vergoeding kunnen rekenen van de geannuleerde werkzaamheden.

Privaatrecht of in de geest van de regeling

In principe zijn ondertekende contracten leidend in de afspraak tussen twee partijen. Heb jij een wurgbepaling of annuleringsstaffel ondertekend? Dan kan jouw opdrachtgever jou in principe aan dat contract houden. Het ministerie van OCW geeft aan zich niet te mengen in privaatrechtelijke kwesties, waar een contract tussen jou en je opdrachtgever op neer komt.

Echter: het ministerie geeft ook aan dat ondertekende ‘wurg’bepalingen in strijd zijn met de garantieregeling. Jouw opdrachtgever kan de kosten voor jouw contract gewoon opvoeren, ook als dat contract eigenlijk kosteloos kan worden geannuleerd. Als jouw opdrachtgever gebruik kan maken van de regeling en solidair is met jou, dan voert je opdrachtgever het afgesproken volledig honorarium op.

En hetzelfde geldt wat Kunstenbond betreft voor overeengekomen staffels bij annulering. Op dit moment mogen we erop vertrouwen dat ook dan een volledige betaling aan artiesten en zzp’ers zal worden gehonoreerd bij een toekenning op grond van de Garantieregeling.

status regeling en politiek

De uitgebreide regeling is nog niet helemaal uitgewerkt. In de Tweede Kamer werd op 18 augustus wederom gedebatteerd over onder meer deze regeling, of de motie van Westerveld echt in de uitwerking wordt meegenomen moet zich nog uitwijzen. Als dat gebeurt, zou de regeling wanneer deze af is opdrachtgevers moeten manen de volledige honoraria uit te betalen en wurgbepalingen links te laten liggen.

 

Dit kun jij doen

1) Check of je opdrachtgever aanspraak maakt op garantieregeling

Doe een snelle check met dit vragenlijstje (*) om te weten of jouw opdrachtgever een aanvraag kan doen bij de garantieregeling.

(*) Versie is op 20 augustus geüpdatet.

2) download voorbeeldbrief

Kunstenbond heeft een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt gebruiken om je opdrachtgever aan te sporen jouw vergoeding op te nemen in de kostenopgaaf voor de garantieregeling. Leden kunnen de brief hier downloaden. Je hoeft vervolgens alleen de details van jouw afspraak in te vullen.

Is er sprake van een boeker of een andere tussenpersoon? Vraag daar de details op en verzoek diegene de brief namens jou te sturen.

3) durf te vragen

Jouw opdrachtgever kon op jou rekenen toe diegene in onzekere tijden een evenement uit de grond ging stampen. Nu moet jij kunnen rekenen op diens medewerking. Wij hebben voldoende reden om aan te nemen dat het betalingsverzoek zal slagen. Het contract beschermt de opdrachtgever vervolgens tegen bovenmatige betaling wanneer jouw honorarium alsnog niet door de garantieregeling gedekt wordt.

Door te vragen om jouw fee en daarbij uit te leggen hoe wij als jouw vakbond zeggen dat het zit, vertel je je opdrachtgever misschien wel iets dat diegene helemaal niet weet. Vaak is het geen kwestie van onwil, maar angst dat de opdrachtgever zelf met een schuld blijft zitten.

E-mail, fax of post gewoon die brief, je vraagt niets onredelijks.

4) laat ons weten hoe het staat met jouw inkomen deze zomer

We houden een vinger aan de pols van de werkenden in de culturele en creatieve sector, om met harde cijfers te kunnen onderbouwen wat de schade is door toedoen van opgelegd coronamaatregelen. Geef jouw input hier.

5) maak eerlijkere afspraken

Corona heeft ons allemaal overvallen, maar de pandemie is inmiddels een voorzienbaar risico en geen overmacht. Het is oneerlijk om de risico’s van coronawendingen door middel van wurgbepalingen af te schuiven op freelancers en artiesten. Leg je afspraken vast in eerlijke contracten. Voor optredende artiesten heeft de Kunstenbond zojuist een nieuw standaardcontract gepubliceerd, aangepast aan coronatijd. Er komen meer aangepaste contracten aan.

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!