De deadline van de Kunst Klaagt Aan verstrijkt deze week. De Kunstenbond geeft gehoor aan het verzoek van de ministeries van OCW, VWS en SZW om enkele weken langer aan een gezamenlijke reactie op de aansprakelijkstelling te werken. Ondertussen bereidt de Kunstenbond de dagvaarding verder voor. Als er in de inhoudelijke reactie van de ministeries, die de tweede helft van augustus komt, geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de onevenredige schade van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, volgt rechtsgang.

De Kunstenbond sommeerde op 5 juli 2022 de Staat tot compensatie van zzp’ers in de cultuursector die onevenredig zijn getroffen door coronamaatregelen en daar nauwelijks voor gecompenseerd zijn. In de aansprakelijkstelling die namens de Kunstenbond en 9 leden die optreden als mede-eisers werd ingediend, stelt de vakbond dat wanneer de Staat verzaakt met een compensatievoorstel te komen, een rechtszaak dreigt.   

De deadline van de sommatie verstrijkt begin augustus. In een eerste bondige reactie op de sommatie hebben de verschillende geadresseerde ministeries om enkele weken extra tijd gevraagd om tot een gezamenlijke inhoudelijke reactie te komen. Gezien de vakantieperiode en de lijvigheid van de sommatie was het geen grote verassing dat er meer tijd nodig was. De Kunstenbond heeft in overleg met onze advocaten en de mede-eisers besloten om de Staat tot de tweede helft van augustus de tijd te geven een gezamenlijke inhoudelijke reactie te formuleren. Daarnaast is de Kunstenbond uitgenodigd om in gesprek te gaan met het ministerie van OCW. 

Ondertussen bereiden wij de dagvaarding verder voor. Als de staat de aansprakelijkheid niet aanvaardt, gaan wij door met de rechtszaak.   

We verwachten begin september meer nieuws te hebben over de vervolgstappen.  

Tot die tijd helpt het de zaak als getroffen zzp’ers zich blijven melden via www.kunstklaagtaan.nl en de schadeteller verder oploopt tot een bedrag dat de werkelijke schade van de zzp’ers in de sector representeert.   

"Klussen werden soms niet eens afgezegd; je moest maar begrijpen dat het niet doorging. Vervolgens sta je buiten en moet je opnieuw beginnen in een markt die niet op gang komt. Mijn reserves zijn op en de uitputting regeert."
"Het orkest waar ik in dienst was, werd in 2004 een 'kaartenbak-orkest'. Sindsdien werk ik er als zzp-er. Toen alle concerten door corona niet doorgingen, had ik geen inkomsten meer. En ook dit jaar zijn er nauwelijks nieuwe producties. "
"Er is veel gecompenseerd aan (middel)grote bedrijven met personeel en te weinig aan zelfstandigen: volledige doorbetaling voor mensen in loondienst en een bijstandje voor zzp'ers. Zzp'ers dragen de cultuursector, maar dat bleek los zand op het moment dat de overheid ingreep. Roekeloos en harteloos."

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Kunstenbond

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.