Vandaag is de brief van minister Van Engelshoven (OCW) verschenen waarin zij uitwerkt hoe zij het extra steunpakket van 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector gaat verdelen.

Anne-Marie Harmsen, directeur van de Kunstenbond, noemt de brief van de minister teleurstellend. ‘De culturele sector bestaat voor 70 procent uit zelfstandigen. Maar de 300 miljoen gaan vooral naar instellingen. Dat geld wordt echt niet doorgedruppeld naar zzp’ers, ookal vraagt de minister aan de instellingen om vooral hen te betalen’.

Steunfonds voor makers

Het belangrijkste winstpunt voor zelfstandige makers is het Steunfonds Rechtensector, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Dat wordt weliswaar grotendeels financieel gedragen door de ‘eigen’ rechtenorganisaties, maar aan het fonds wordt 5 miljoen euro toegevoegd door het ministerie van OCW. Zo heeft het Steunfonds Rechtensector 10 miljoen euro te verdelen. Aangesloten rechtenorganisaties zijn onder anderen BUMA, NORMA en SENA (waarin Kunstenbond/Ntb is vertegenwoordigd). Een klein deel van 300 miljoen, maar voor veel makers een wezenlijke ondersteuning.

De verdeling ziet er verder als volgt uit:

  • 113 miljoen euro gaat naar de BIS-instellingen (rijksgesubsidieerde culturele instellingen en organisaties).
  • Er gaat 40 miljoen euro naar festivals en producenten die meerjarige subsidies vanuit rijkscultuurfondsen ontvangen.
  • Apart genoemd worden: NEMO, Slot Loevestein, SieboldHuis, het Onderwijsmuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor. Ook zij ontvangen aanvullende subsidie.
  • Het filmfonds krijgt 5 miljoen voor filmproducenten.
  • Er gaat 48,5 miljoen euro naar de ‘vitale regionale infrastructuur voor regionale musea, (pop)podia en filmtheaters’.
  • Er gaat 11.8 miljoen naar het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie. ‘Dat betekent werk voor vele zzp’ers’, schrijft de minister.

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie, een samenwerking van 30 beroepsverenigingen in de creatieve en culturele sector, blijven zich hard maken voor steun aan werkenden in de sector, in het bijzonder de zelfstandigen en flexwerkers die door de crisis extra hard worden getroffen.