De Kunstenbond opent een meldpunt Unfair Practice, waar mensen uit de creatieve sector melding kunnen maken van oneerlijke tarieven en slechte arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet nog zichtbaarder worden hoe hardnekkig het probleem van onderbetaling in de creatieve sector is.

Er is nu vooral sprake van unfair practice. Waarom krijgen organisaties jaren de tijd om te wennen aan het moeten betalen van een fatsoenlijk loon? ~ Jurre Schreuder, voorzitter Kunstenbond

De Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector, die moet zorgen voor een toekomstbestendige sector, wordt maar mondjesmaat toegepast door werkgevers en opdrachtgevers. Ook het vandaag verschenen advies van de Raad voor Cultuur is op dit punt veel te terughoudend, zo vindt de Kunstenbond.

Niet normaal

Voorzitter Jurre Scheuder van de bond van kunstenaars en creatieven noemt de situatie in de sector zorgwekkend. “Er wordt te lang gewacht met het toepassen van de Fair Practice. Iedereen praat over eerlijke uitbetalingen en is het eens met de gedragscode. Maar er is nu vooral sprake van Unfair Practice. Waarom krijgen organisaties jaren de tijd om te wennen aan het moeten betalen van een fatsoenlijk loon aan de mensen werkzaam in de sector? Zonder wie er überhaupt geen kunst of cultuur kan bestaan? Velen uit onze sector worden al jaren onder het minimumloon betaald. Dit kan zo niet doorgaan. Daar kan en moet de minister nu samen met de sector actie op ondernemen. We moeten ervoor zorgen dat mensen nú hun rekeningen kunnen betalen en niet pas over vier jaar.”

Dit kan zo niet doorgaan. De minister moet nu samen met de sector actie hierop ondernemen. ~ Jurre Schreuder, voorzitter Kunstenbond

Meldpunt Unfair Practice

Via het meldpunt Unfair Practice van de Kunstenbond kunnen mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector melding maken van te lage tarieven, oneerlijke voorwaarden en zelfs contractschendingen. Het meldpunt is bereikbaar via www.unfairpractice.nl. We verzamelen de meldingen over werkgevers en opdrachtgevers in een zwartboek en bieden dit aan de minister en de leden van de Tweede Kamer aan. Voor leden van de Kunstenbond zal worden gekeken of er juridische of andere stappen mogelijk zijn.