Het is nu twee jaar geleden meldpunt Mores in het leven werd geroepen. Je kunt bij vertrouwenspersonen van het meldpunt terecht als je wil praten over grensoverschrijdend gedrag binnen de podiumkunsten, film-, televisie- en museumsector.  

 

#hierook 
Het meldpunt werd in het leven geroepen door onder meer het NAPK. Dat gebeurde toen, in navolging van de #metoo beweging in de Amerikaanse entertainmentindustrie, ook in Nederland steeds meer mensen zich uitspraken over structureel grensoverschrijdend gedrag op de culturele werkvloer. Met mores.online werd een vertrouwde omgeving gecreeërd voor mensen die zich in hun eigen werksituatie niet veilig voelden.

Machtsmisbruik 
Heel vaak gaat grensoverschrijdende gedrag gepaard met machtsmisbruik. Mensen worden geïntimideerd door iemand die veel voor hun carrière betekent en zijn daarom bang om zich uit te spreken. Helaas zijn er er legio voorbeelden in de cultuursector. Een dirigent die zich misdraagtrichting musici, een castingdirector bij acteurs, een artistiek leider bij medewerkers, de lijst blijft groeien. Soms gaat dit over seksueel misbruik, maar het kan ook subtieler zijn dan dat. Het bewustzijn hierover groeit nog steeds en mensen durven zich collectief iets beter uit te spreken. Zoals bijvoorbeeld in deze open brief in de Theaterkrant. 

Veilige werkomgeving begint bij jezelf 
Velen zijn nog steeds bang om zich uit te spreken, uit angst om hun werk te verliezen. Hoewel die angst logisch is, is het uitspreken ook de enige weg naar verandering. Meldingen bij mores.online zijn bovendien strikt vertrouwelijk en de regie ligt altijd in handen van degene die de melding maakt. Er worden nooit stappen ondernomen, tenzij jij daar zelf mee instemt.  

Tijden veranderen 
‘Je mag ook niets meer.’ Tja.. De oude garde wil het nog wel eens zo duiden. Vrouwen die handig zijn in het ontwijken van grijpgrage handen? Dit soort omgangsvormen hoeven de tand des tijds niet te doorstaan. En gelukkig is het op de meeste plekken al lang vanzelfsprekend dat ieder individu het recht heeft zijn eigen grenzen aan te geven.

Mores of niet 
In de sectoren waar mores opereert is de grens soms wat moeilijker zichtbaar, omdat het gaat om beroepen waar nauw fysiek contact heel normaal is. Hierin je eigen gevoel volgen kan lastig zijn, zeker als je een leidinggevende hebt die jouw grens over gaat. Als het niet oké voelt, dan is het niet oké voor jou. En daarmee uit.

En ook met twijfels ben je welkom bij de vertrouwenspersonen van mores.online.