Diverse studenten en docenten van AKI, die lid zijn bij Kunstenbond, maken zich al langere tijd zorgen en hebben zich bij ons gemeld. Zij krijgen van de directie van AKI en bestuur van ArtEZ geen antwoord op hun klachten over onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs, roosterproblemen of worden met sancties getroffen zoals het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten voor docenten. Ook het plotseling opschorten van het eerste jaar geeft grote onzekerheid over hun toekomst. Daarnaast is er sprake van verdachtmakingen en intimidatie. Aangezien de Kunstenbond opkomt voor een vellige werkomgeving en behoud van werk en inkomen, staan wij de studenten en docenten bij in hun strijd tegen de voortdurende angstcultuur en het mismanagement van de directie van AKI en het overkoepelende college van bestuur van ArtEZ.

Omdat wij praktijken signaleren die in de Wet op het Hoger Onderwijs staan beschreven als wanbeheer, vragen we om onderzoek door de Onderwijsinspectie en de Arbeidsinspectie. Wij hopen dat met inzet van de inspecties als onafhankelijke toezichthouders het herstel van goed onderwijs en een veilig werkklimaat kan worden ingezet.  

Peter van den Bunder van de Kunstenbond: “We hebben eerder al onze zorgen geuit en een gesprek gevoerd met de directie van AKI. Het bestuur van ArtEZ heeft niet gereageerd op ons gespreksverzoek. Onze acties en inzet hebben tot op heden niets opgeleverd. Tijd om de Onderwijsinspectie en Arbeidsinspectie aan te zetten tot het doen van verder onderzoek.” 

Studenten schakelden Tim Hofman in wat resulteerde in een aflevering van BOOS, die uitgezonden is op donderdag 16 mei. De uitzending gaat in op de klachten van studenten over de angstcultuur, roosterproblemen en slecht onderwijs. Wij zijn ook betrokken geweest bij het maken van deze uitzending. 

De omstandigheden bij AKI zijn helaas geen unicum binnen het kunstvakonderwijs. In november 2023 stuurde we reeds een brief aan de Vereniging Hogescholen met een verzoek tot gesprek. Aanleiding waren signalen over misstanden aan kunstvakopleidingen. De Kunstenbond ontving meerdere klachten van leden, werkzaam aan de diverse kunstvakopleidingen, over oneerlijke contracten, te lage tarieven, te hoge werkdruk of werken onder tijdelijke constructies gedurende soms wel 10 jaar of meer. Een gesprek hierover is niet afgewezen, maar is tot op heden nog niet gerealiseerd. 

De Kunstenbond maakt zich hard voor goede contracten, een veilige werkomgeving en eerlijke beloning. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Help ons jou helpen, en word nu lid!

 

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en in de politiek. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je JURIDISCHE HULP als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.