Het FNV ledenparlement heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Ook leden van de Kunstenbond konden hun stem uitbrengen bij het ledenreferendum.

De FNV organiseerde eeen referendum onder alle leden van FNV en de bonden waarmee FNV samenwerkt. Kunstenbond hoort bij die laatste groep en heeft ook twee vertegenwoordigers in het ledenparlement. In het referendum stemde ruim driekwart voor de plannen. 


Hoe nu verder?

Met FNV is de grootste onderhandelpartij aan boord met de plannen. Dinsdag 18 juni kunnen de leden van VCP nog hun stem uitbrengen. Als ook daar voor het akkoord wordt gestemd, is de politiek aan zet om de plannen verder uit te werken.

De Kunstenbond denkt en praat mee over de verdere invulling van het pensioenstelsel en de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor zelfstandigen in onze sector.  Hierover berichten we de komende tijd meer.