Het derde pakket generieke noodsteun is vanaf 1 oktober van kracht. Nu de invulling van het pakket door de Tweede Kamer is besproken en met een meerderheid is goedgekeurd, weten we zo’n beetje waar we de komende tijd op kunnen rekenen.

Met diverse aanpassingen blijven de noodregelingen als TOZO, TVL en NOW t/m juni 2021 bestaan. Het kabinet biedt wat lucht aan jongeren die zonder werk zitten. Ook gaat het overheidsloket Nederland Leert Door eerder dan gepland weer open. Verder wordt eerder uittreden van oudere werknemers makkelijker gemaakt.

Steun voor langere periode
De eerste twee pakketten steunmaatregelen golden voor drie en vier maanden. De ontwikkelingen van het virus en de reactie daarop van het kabinet, in de vorm van maatregelen en richtlijnen, zijn erg onvoorspelbaar. Die optelsom maakt de toekomst voor werknemers en kleine en grote ondernemers bijzonder onzeker. Omdat het huidige pakket voor 9 maanden geldt, weten de zelfstandigen die toegang hebben tot de regelingen voor langere tijd waar ze aan toe zijn. Overigens wordt het negenmaanden pakket wel in 3 perioden van drie maanden opgeknipt. Er kunnen tussentijds nog wel dingen veranderen. In hoofdlijnen ligt het pakket wel vast, voor mensen die buiten de boot vallen ziet het er steeds somberder uit.


NOW biedt beter perspectief bij ontslagregelingen

De derde variatie van Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zorgt net als haar voorgangers voor dat werkgevers in staat blijven hun personeel door te betalen ondanks de sterk verminderde inkomsten. Helaas zijn ook organisaties die gebruik maken van deze regeling steeds vaker genoodzaakt mensen te ontslaan. Aan de voorwaarden van NOW 3 is toegevoegd dat werkgevers verplicht zijn om ontslagen werknemers te begeleiden naar nieuw werk.

De Kunstenbond vindt dit een belangrijke toevoeging aan de regeling. Veel van onze leden zijn in dienst bij instellingen in zwaar weer. Wij hebben dus ook veel te maken met reorganisaties en saneringen bij culturele instellingen.


Generieke maatregelen vaak ontoereikend

Hoewel er in de TOZO 3 inmiddels tot april geen vermogenstoets meer is opgenomen, is deze regeling nog steeds ontoegankelijk voor veel zelfstandigen. De partnertoets is een grote hindernis en de mogelijkheid om bij te verdienen ontbreekt. Ook de TVL 3 heeft voor kleine ondernemer in de culturele en creatieve sector te veel haken en ogen. Lees hier meer over de slechte aansluiting van de generieke maatregelen bij onze sector.

De RIVM richtlijnen bieden voorlopig geen enkel perspectief op verruiming van de inkomsten. We maken ons ernstige zorgen over de continuïteit in onze sector.

Verruiming voorwaarden bijstand voor jongeren


Jongeren sneller toegang tot bijstand
De landelijk verplichte zoektermijn van vier weken, alvorens er aanspraak gemaakt kan worden op bijstand, vervalt voor groepen kwetsbare jongeren. Gemeenten hebben het recht om de zoektermijn voor alle jongeren tijdelijk niet toe te passen.

Bijverdiensten voor jongeren toegestaan
Jongeren tot 27 jaar die in de bijstand zitten krijgen tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om geld bij te verdienen of vrijwilligerswerk te doen. Deze coulance is een goede zaak, want hiermee wordt deze groep gestimuleerd om zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen. Deze maatregel zou veel breder moeten worden ingezet.

Toepassing voor zzp’ers en oproepkrachten in de cultuursector noodzakelijk
Kunstenbond vindt dat zzp’ers en andere werkenden die wegens coronamaatregelen in de bijstand terecht zijn gekomen, ook recht hebben op deze coulance van de regering. Het recht op WW is voor veel oproepkrachten erg beperkt. Zzp’ers kunnen alleen aanspraak maken op bijstand die inkomen aanvult tot het minimum. Rondkomen van het bestaansminimum is voor veel mensen problematisch, omdat hun leven daarop niet is ingericht. Het zogenaamde bestaansminimum is eigenlijk niet van deze tijd, het staat gelijk aan de gemiddelde prijs van een huurwoning in een middelgrote stad. Geldzorgen hebben een enorme impact op de mentale gezondheid. En de angst voor naheffingen en schulden is zo groot dat de voorwaarden voor bijstand verlammend werken op de normaal zo ondernemende werkenden in onze sector.


Scholingstraject eerder van start 

Vanaf 1 december hebben werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden toegang tot gratis loopbaanadvies via het overheidsloket NL Leert Door. Er zijn 50.000 adviestrajecten beschikbaar. Let op: op internet zijn verschillende websites te vinden die min of meer de titel van het overheidsloket hebben aangenomen. Het gaat om samenwerkingsverbanden van opleiders die jou willen helpen met een aanvraag en zichzelf daarmee aan werk. De Kunstenbond is niet bekend met deze aanbieders.

Het overheidsloket is nog niet open, maar de informatie die nu beschikbaar is vind je hier: https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/loopbaanadvies

De Kunstenbond biedt ook begeleiding aan bij loopbaanontwikkeling, specifiek gericht op professionals in de culturele en creatieve sector. Dat doen we via Werktuig PPO, dat wij in ons samenwerkingsverband Platform ACCT hebben opgezet.

 

Subsidie eerder uittreden

Het kabinet stelt per 1 januari 2021 subsidie beschikbaar voor eerder uittreden. Organisaties kunnen financiering aanvragen om met oudere werknemers, die in de buurt van hun AOW leeftijd zijn, een goede ontslagregeling te treffen. Met deze overbrugging tot de pensioengerechtigde leeftijd wil het kabinet het mogelijk maken dat oudere werknemers, ondanks oudere contracten en daarbij behorende werknemersrechten, plaats kunnen maken voor jongere collega’s in het geval van reorganisatie bij hun werkgever.

Werk aan de winkel voor de Kunstenbond

De Kunstenbond is hard aan het werk om voor haar leden te zorgen. In gesprek met verschillende culturele instellingen die op het punt staan van reorganiseren proberen we zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en zo gunstig mogelijke ontslagregelingen te treffen. In gesprek met de politiek proberen we de noodmaatregelen beter te laten aansluiten bij onze sector. In gesprek met de sector proberen we het nieuwe pakket noodsteun terecht te laten komen bij de mensen, jullie vormen het fundament van de sector!