Platform Makers organiseert een dialoog tussen makers en politici over de stand van zaken rondom auteurscontractrecht. Kom je ook? Geïnteresseerden zijn welkom zich aan te melden. 

Auteursrecht is een belangrijke bron van inkomsten voor makers, de effecten van de 3 jaar geleden ingevoerde wetgeving worden niet voldoende gevoeld. 

Niet toevallig vindt deze bijeenkomst één week voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober in de Tweede Kamer plaats. Tijdens het algemeen overleg zal de Kamer het wettelijk Auteurscontractrecht onder de loep nemen middels een tussenevaluatie.

De discussie tussen makers en politici zet mogelijk de toon voor het Kamerdebat.