Het is van groot belang dat zowel de culturele sector als ook de overheden in Limburg zich in gezamenlijkheid verder verdiepen in (on)mogelijkheden en consequenties van de verschillende Codes die gelden voor de Culturele sector waaronder specifiek Fair Practice Code.

Wat betekent de invoering van de Fair Practice Code voor culturele instellingen en overheden in Limburg? Op welke wijze kunnen overheden en culturele sector zich samen inspannen om een gezonder klimaat in de culturele sector in Limburg te realiseren? Hoe moet de sector omgaan met het verschil tussen het Rijksbeleid en het (voorgenomen) provinciale cultuurbeleid ten aanzien van de Fair Practice Code? Hoe verhoudt de Fair Practice Code zich tot de andere twee codes in de sector?

VOOR WIE: directie en medewerkers van culturele instellingen en overheden in Limburg

WAAR: Maandag 9 december van 13.00-15.00 uur in de ECI Cultuurfabriek te Roermond, inloop vanaf 12.30 uur we starten stipt om 13.00 uur.

KOSTEN: Er zijn geen kosten aan verbonden.