Per 1 januari 2021 is Kunstenbond geen lid meer van FNV. Onze leden hebben hierover een uitgebreide verklaring van onze voorzitter ontvangen.

We krijgen vooral positieve reacties, leden die ons steunen in de keuze vóór solidariteit met de sector en ons succes wensen. Maar er zijn ook leden die zich zorgen maken over de consequenties van dit afscheid.

Hieronder lichten we enkele punten van zorg verder toe. 

Kunstenbondleden krijgen juridische hulp van Kunstenbond juristen. Daar verandert met dit afscheid helemaal niets aan.