Bijgevoegd treft u het principe akkoord aan zoals tussen dat tussen de vakbonden Kunstenbond en FNV Media & Cultuur en de werkgeversorganisatie VVNO is overeengekomen na langdurige onderhandelingen.
De betrokken vakbonden leggen het akkoord met positief stemadvies aan u voor.

Stemprocedure principe akkoord cao Nederlandse Orkesten:
Uw cao onderhandelaars leggen dit principe akkoord met een positief advies aan u voor.
Maar uiteindelijk bepalen de leden van de bonden samen of het ook echt een nieuwe cao kan worden. De leden van de vakorganisaties FNV Media & Cultuur en Kunstenbond kunnen daarvoor over dit principe akkoord cao orkesten tot 31 augustus 2019 a.s. een stem uitbrengen.

Als de leden van de bonden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen kunnen instemmen kan de cao tussen werkgevers en vakorganisaties FNV en Kunstenbond worden afgesloten.

Breng uw stem uit door een email te sturen naar markgerrits@kunstenbond.nl

Vermeldt a.u.b. in de opdrachtregel ‘cao orkesten\ stemming principe akkoord.
Geef in de mail aan:
1. Ik stem in met het principe akkoord cao orkesten;
of Ik stem niet in met het principe akkoord cao orkesten
of ik onthoud mij van stemming.
2. Noteer uw naam, adres en lidmaatschapsnummer van uw vakbond
3. Noteer uw functie en het orkest waar u werkzaam bent
4. Indien mogelijk ontvangen wij ook graag een stemverklaring of uw op- en of aanmerkingen bij het principe akkoord.