In het akkoord staat onder andere een structurele loonontwikkeling van 3% opgenomen. Ook gaat het minimumtarief voor freelancers die onder deze cao vallen omhoog, naar 150%.

Het principe-akkoord werd begin juni met een positief advies aan de Kunstenbond-leden voorgelegd. Het akkoord was het resultaat van vele gesprekken en onderhandelingsrondes.

Meer weten over het belang van cao’s en de cao’s van de Kunstenbond? Kijk dan op deze pagina: