Beeldend kunstenaars willen een lager drempelbedrag en zijn zelf niet in staat volgverkoop van hun werk in de gaten te houden, terwijl er aanwijzingen zijn voor doorverkoop.

Uit de enquête blijkt dat het bestaan van het Volgrecht vrij goed bekend is: 75% van de beeldend kunstenaars weet van het bestaan van het Volgrecht. Om in aanmerking te komen voor een Volgrechtvergoeding moet een werk voor minimaal € 3.000 worden doorverkocht. Hoewel 75% van de kunstenaars aangeeft dat er wel werken voor meer dan € 3.000 worden doorverkocht (zij het soms incidenteel), geeft 65% van alle respondenten aan deze grens te hoog te vinden. Verkoop van werken boven de € 3.000 komt bij 33% van de respondenten meerdere malen per jaar voor. Voor 2/3 van de groep gaat om 1 werk per twee jaar of minder vaak. Voor 1/3 geldt dat minder dan 1 werk per vijf jaar wordt doorverkocht voor € 3.000 of meer. Het ministerie gaat nu met al deze gegevens aan de slag. We houden je op de hoogte van de uitkomsten!