De Raad voor Cultuur ziet in de herstelfase van de pandemie een unieke kans om de culturele en creatieve sector weerbaarder en wendbaarder te maken. In dat ambitieuze kader adviseert de Raad Staatssecretaris Uslu om in te zetten op een verlenging van de huidige subsidieperiode met twee of vier jaar omdat de Raad de tijd wil nemen voor herstel en verandering van het subsidiestelsel.

De Kunstenbond sluit zich aan bij de ambitie om het bestel te veranderen. In het huidige stelsel zijn makers en uitvoerenden de meest kwetsbare partij gebleken bij een pandemie. Maar om dat herstel enige kans te geven, is de invoering van Fair Practice op korte termijn broodnodig, dit moet niet vooruitgeschoven worden. De Raad constateert ook dat steeds weer dezelfde structurele knelpunten terugkomen, zoals een eerlijke en stabiele culturele arbeidsmarkt voor makers en andere werkenden in de sector. Als we dit weten, waarom zouden we dan willen wachten met een nieuw stelsel? Liever vandaag dan morgen een stelsel waarin makers en uitvoerden meer centraal komen te staan en Fair Practice geen ambitie is, maar een feit. Uitstel van de nieuwe subsidieperiode is daarom zeer ongewenst.

 

Extra cultuurbudget geeft financiële ruimte

Het enige vaak gehoorde bezwaar tegen de snelle invoering van Fair Practice, is het geldgebrek dat er sinds de bezuinigingen in 2012 al heerst in de culturele en creatieve sector. Dankzij onze gezamenlijke lobby is het cultuurbudget al voor een groot deel hersteld. Het nieuw kabinet vergroot het budget, en noemt eerlijke beloning daarbij een doel. Met ingang van dit jaar komt er structureel 170 miljoen euro extra bij. Appeltje-eitje! Toch?

 

Getroffen creatieve zzp’er zoekt heil buiten sector

De Raad van Cultuur uitte vorig jaar ook al zijn zorgen over de positie van zzp’ers in de cultuursector. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat de creatieve zzp’er het kind is van de coronarekening. Men zoekt heil in andere sectoren, het personeelstekort op een aantal posten is nijpend. We kunnen wel meer willen maken, maar zonder de mensen die het uitvoeren sta je alsnog nergens.  Fair Practice is de enige weg voorwaarts vanaf hier. De enige manier om de sector te herstellen na de kaalslag van corona.

 

Cultuurstelsel met maker centraal

Herziening van het cultuursubsidiestelsel is ook hard nodig. Teveel mensen vallen structureel buiten de boot, er is tekort aan diversiteit en te vaak spraken van machtsmisbruik. Een stelsel dat meer draait om de maker en minder om de rol van poortwachters, zou een duurzame toekomst van de cultuursector in de hand werken.

 

Niet wachten maar doorpakken op Fair Practice

De Kunstenbond pleit ervoor om de komende twee jaar keihard samen te werken met de Raad voor Cultuur en de politiek om een nieuw, eerlijk en duurzaam cultuurstelsel uit de grond te stampen. Dan staan we met de nieuwe cultuurnota in 2024 aan een veelbelovende verse start: herzien stelsel waarin de kunstenaar centraal staat en Fair Practice concreet is vertaald in veilige omstandigheden, eerlijke beloning en een eerlijk contract.

Op naar een eerlijke en solidaire toekomst waarin Passie oprecht en materieel gewaardeerd wordt!

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!