Nog niet zo lang geleden konden werknemer rondom hun 60ste stoppen met werken. De gemiddelde Nederlander moet nu ruim 8 jaar langer werken voor een beduidend minder goed pensioen.

Vakbonden komen in actie op 18 maart op verschillende lokaties in het land. De eisen? Een eerlijk pensioen voor iedereen. 

De eisen

In een land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent:

Bevries de AOW-leeftijd op 66

Wij willen dat de (AOW-)leeftijd waarop je kunt stoppen met werken voorlopig blijft staan op 66 jaar. Ook na 45 jaren werken heb je recht op een AOW.


Schrap de fiscale boete op eerder stoppen met werken

Niet iedereen is in staat om in goede gezondheid een steeds hogere AOW leeftijd te halen. Als de werkgever in overleg met de werkende een regeling wil treffen die er voor zorgt dat deze eerder met werk kan stoppen wordt de werkgever daarvoor nu financieel gestraft. Stop deze onzinnige boete.


Indexatie voor elke generatie

De pensioenen worden ruim acht jaar niet meer geïndexeerd onder meer veroorzaakt door de ECB die de rente kunstmatig laag houdt. Dit betekent dat de pensioenen niet meegroeien met de inflatie. Met andere woorden zowel gepensioneerden als de toekomstig gepensioneerde hebben minder koopkracht met hun pensioenuitkering.


Een pensioen voor iedereen, ook flex en zzp! 

Iedere Nederlander die werkt moet een goed pensioen kunnen opbouwen. Of je nu werkzaam bent in loondienst, uitzendkracht, zelfstandige of als payroller.

Op maandag 18 maart is er een gezamenlijke actiedag!


Actielocaties 

  • Groningen, Grote Markt, Tijd: 11.30 – 14.00
  • Leeuwarden, Wilhelminaplein, Tijd: 11.30 – 14.00
  • Amsterdam, Beursplein, Tijd: 10.00 – 12.00
  • Rotterdam, Ahoy, Tijd: 12.00 – 13.30 (inloop vanaf 10.30)
  • Utrecht, Jaarbeursplein, Tijd: 10.00 – 12.00 (inloop vanaf 9.30)
  • Arnhem, Grote Markt, Tijd: 14.00 – 16.00 (inloop vanaf 13.30)
  • Eindhoven, Stadswandelpark, Alberdink Thijmlaan, Tijd: 11.00 – 13.30
  • Heerlen, Burgmeester van Grunsvenplein (voor de schouwburg), Tijd: 12.00 – 14.30

 

Heel Nederland voert actie voor een goed pensioen. Doe mee!