Coronacrisis voor de cultuursector nog niet voorbij

Inmiddels is het eind mei en de zalen zitten nog allesbehalve vol, berichtte NOS dit weekend. Er zijn verschillende verklaringen aan te wijzen. Zo vermijden Nederlanders met een kwetsbare gezondheid drukke plekken, zouden cultuurliefhebbers nog een stapel kaarten van door corona uitgestelde uitjes hebben liggen en hebben mensen het vooral druk met het inhalen van sociale verplichtingen. Hoe het ook zij: onze sector is voor het overgote deel economisch afhankelijk van publieksinkomsten en is nog lang niet van de schade van twee jaar corona af. De prognoses zijn daarnaast niet bepaald rooskleurig: uit onderzoek blijkt dat de musea bijvoorbeeld voorlopig nog met lage bezoekersaantallen zullen kampen. Daarnaast brengt het najaar, wat voor theaters en concertzalen een drukke periode zou moeten zijn, veel onzekerheden met zich mee. Men vreest voor een nieuwe coronagolf, we kampen met de hoogste inflatie sinds decennia en er dreigt een nieuwe economische crisis. Dat cultuurbezoek vanzelf weer zal aantrekken is dus allerminst zeker.

Extra klap voor werknemers en zzp’ers ligt op de loer

De Kunstenbond roept op ervoor te waken dat de financiële schade die hier mogelijk uit volgt niet weer op de meest kwetsbare groepen wordt afgewend. Al tijdens corona werden culturele zzp’ers en creatieve professionals met flexibele contracten onevenredig hard getroffen door een gebrek aan passende steun en regelgeving. Ook staat goede zorg voor werknemers en ingehuurde zzp’ers bij veel instellingen niet hoog genoeg op de agenda, wat de recente onthullingen rond een staking bij het Internationaal Theater Amsterdam weer bevestigden.

Leg de rekening niet bij de kwetsbaarsten

De Kunstenbond zal de overheid en culturele instellingen blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de werkenden in onze sector. Zij zijn immers al kwetsbaar en kunnen niet nog meer financiële klappen opvangen. Niet alleen is het onaanvaardbaar dat de bestaanszekerheid van een grote groep werkenden zo onder druk komt te staan, ook krijgt de sector zo te kampen met grote personeelstekorten. Veel essentiële arbeidskrachten kiezen namelijk eieren voor hun geld en vertrekken door de slechte voorwaarden naar een andere branche. Kunstenbond-belangenbehartiger Pepijn ten Kate kaartte vorige week al aan dat de slechte zorg voor personeel sommige instellingen duur komt te staan. De groeiende werkdruk voor hen die achterblijven schrikt bovendien jonge mensen af om in de culturele sector aan de slag te gaan.

Zorg voor passende maatregelen

Het moge duidelijk zijn: deze problemen verdwijnen niet vanzelf. De Kunstenbond blijft daarom hameren op passende maatregelen om de bestaanszekerheid van werkenden te waarborgen en de leegloop van onze sector te voorkomen: richt bij een nieuwe coronagolf een vangnetregeling in voor freelancers, compenseer deze onevenredig hard getroffen groep en zorg voor trickle-up. Werkenden roepen we daarnaast op om te gaan staan voor wat zij waard zijn en zich niet te laten afschepen met lage beloningen, te lange werkdagen of andere oneerlijke afspraken.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!