In het debat over de uitwerking van het arbeidsmarktbeleid werd nogmaals duidelijk dat de verplichte arbeidongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers er komt; hierover is overeenstemming in politiek en polder. De uitwerking, en vooral de opt-out mogelijkheden en de betaalbaarheid, waren onderwerp van gesprek.

Wat het meeste losmaakte bij zzp’ers was de premie-indicatie van minister Van Gennip: ongeveer €225,- bruto per maand (7,5% premie en een jaarinkomen € €36.000,-). Dat is voor veel zzp’ers niet op te brengen of door te berekenen aan hun opdrachtgevers. Dit blijkt ook uit een analyse van economisch onderzoeksbureau SEO in opdracht van de minister. Ook de Kunstenbond heeft hier al eerder op gewezen.

Op 7 juni debatteert de Tweede Kamer opnieuw met minister Van Gennip, en dan gaat het debat helemaal over zzp’ers. Het belangrijkste punt voor dat debat wordt de opvolging van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties): wanneer mag je werken als zelfstandige en wanneer moet je in loondienst werken? De Kunstenbond stelde al eerder dat zzp’ers de dupe zijn van falend arbeidsmarktbeleid.

In aanloop naar deze debatten heeft de Kunstenbond het initiatief genomen om samen met de hele culturele en creatieve sector het gesprek met minister Van Gennip te gaan voeren over de impact van de arbeidsmarktbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is voor de sector, minister Van Gennip en staatssecretaris Uslu veel te winnen. De culturele en creatieve sector vormt de lakmoesproef van de ambitie die kabinet en Tweede Kamer delen: ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en bestrijding van uitbuiting. Beide komen op grote schaal voor in onze sector.