Nu de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend is, moeten er afspraken worden gemaakt. Arbeidsmarkt en belastingen zijn belangrijke thema’s. En dan gaat het al heel snel over de zelfstandigenaftrek. De Kunstenbond roept op tot behoud van de zelfstandigenaftrek.

In 1983 wordt de zelfstandigenaftrek permanent ingevoerd. De zelfstandigenaftrek zou besteed moeten worden aan pensioen of arbeidsongeschiktheid. Maar was dat de bedoeling? Nee dus. De zelfstandigenaftrek is bedoeld voor ondernemers om te kunnen consumeren, investeren en te reserveren. 

Afschaffing zelfstandigenaftrek leidt tot armoede
Voor veel kunstenaars is er helemaal geen baan als alternatief: het waren, zijn en blijven zelfstandige beroepsbeoefenaars. In dit scenario worden de risico’s bij de zzp’ers neergelegd, hun inkomens worden gekort, banen en garanties zijn er niet. De redenen waarom de zelfstandigenaftrek is ingevoerd staan nog steeds stevig overeind. Voor de aanpak van problemen op de arbeidsmarkt is afschaffing van de zelfstandigenaftrek de verkeerde weg.

Conclusie: de Kunstenbond blijft zich hard maken voor behoud van de zelfstandigenaftrek!