Al jaren roept de Kunstenbond raadsleden, wethouders en VNG op om cultuur en kunsteducatie niet het sluitstuk op de gemeentebegroting te laten zijn. We zijn verheugd door onderstaande bericht dat het onderwerp nu serieus op de agenda in de VNG commissie staat.
We zien uit naar het document “propositie cultuur” en werken graag samen verder aan een bloeiende en gezonde cultuursector. Daarbij horen passende budgetten zodat:
  1. cultuurmakers en docenten betaald worden volgens de fair practice code
  2. cultuur beleven en eraan deelnemen toegankelijk wordt/blijft voor alle inwoners
Lees het betreffende artikel op VNG: