Kunstenbond Nominates: dance employers

We want to shine a light on best practices in the cultural sector – and in particular in dance!

The vakgroep Theater and Dance is delighted to announce that the Kunstenbond wants to highlight 1 dance employer to show our appreciation for when things go well.

Dance and particularly dance employers have been in the news a lot lately, unfortunately in a negative way. The damning report on the state of social safety in dance by Marjan Olfers (Schaduwdansen), results of court cases committed by former dance teachers, as well as the different dance documentaries highlighting abuses in dance. We are so proud of the whistleblowers involved, the dancers that dared stand up to power, and the work that has gone into bringing this darkness into the public sphere. It is the first step in change. The Kunstenbond fully supports every initiative to protect dancers and will continue to do so.

We also believe that some employers do go out of their way to take care of their dancers, accommodate their needs individually as well as collectively, that have developed best practices for dance. This award will be a token gesture of our appreciation, an acknowledgement that the Kunstenbond values employers that care.

This survey is specifically aimed at dancers, dance makers, employees and freelancers that work with dance employers and/or organizations. We want to hear from the experts in order to select candidates for this award. Tell us about your best experiences with a dance employer and what made them especially good in dealing with artists, makers and creatives. This form will be open to collecting responses until August 31, 2023.

The Kunstenbond will inspect, check and approve the top three candidates nominated by you and choose a winner to be announced during the Nederlandse Dansdagen, which takes place 29 September to 5 October! Part of the award is an awayday for the dance employer’s team with €500 to spend on visiting performing arts.

We hope this award encourages other employers in dance to tend to the specific needs of their performing artists. Kunstenbond supports dancers speaking up for their needs, and employers that listen. Kunstenbond is also active in Dans Alliantie, an initiative to unite the dance sector in social safety regulations, under the umbrella of the ministry of Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

For more information contact the Kunstenbond dancer communications specialist: sarahreynolds@kunstenbond.nl

Kunstenbond nomineert: danswerkgevers

We willen de best practices in de culturele sector belichten – en in het bijzonder in de dans!

De Vakgroep Theater en Dans wil een danswerkgever in het zonnetje zetten die goed werkgeverschap serieus neemt.

De danssector is de laatste tijd veel in het nieuws, helaas niet op een goede manier. Het rapport over de staat van sociale veiligheid in de dans van Marjan Olfers (Schaduwdansen) geeft aan dat er nog veel werk te doen is om de sector veiliger te maken. Momenteel lopen er meerdere rechtszaken tegen voormalige dansdocenten. Ook zijn er een aantal tv-documentaires gemaakt die misstanden in de danssector belichten. Het geeft aan dat het – helaas – nog behoorlijk mis kan gaan in de danssector.

Uiteraard zijn we daar niet trots op. Wel zijn we trots op de klokkenluiders, de dansers die het ondanks tegenwerking op durven nemen tegen figuren die ogenschijnlijk hoge of machtige posities bekleden in de sector maar waarbij het morele kompas tekortschiet. We mogen dankbaar zijn dat zij deze onverkwikkelijke zaken in de openbaarheid hebben gebracht. Het is de eerste stap naar verandering. De Kunstenbond staat volledig achter initiatieven die leiden tot het veiliger maken van de sector.

Er zijn zeker ook werkgevers die zich net zoveel zorgen maken over deze praktijken als wij. Werkgevers die zich actief inzetten voor hun dansers en die zorgvuldig met hen omgaan, zowel individueel als collectief. Deze prijs is speciaal voor werkgevers of organisaties die zich op een positieve manier onderscheiden als het gaat om goed werkgeverschap in de dans. De prijs is een symbolisch gebaar van onze waardering, een erkenning dat de Kunstenbond zorgzame werkgevers waardeert. Onderdeel van de prijs is een inspiratiedag voor het team van de winnende danswerkgever met €500 to te besteden aan een podiumkunstbezoek.

Deze enquête is specifiek gericht op dansers, dansmakers, werknemers en freelancers die werken met danswerkgevers en/of -organisaties. Jullie zijn de kenners, dus jullie willen we horen. Welke personen/organisaties dragen jullie voor om in aanmerking te komen voor deze award en wat maakt diegene zo bijzonder in de omgang met dansers?

Geef in deze enquête aan bij welke danswerkgever jij de beste ervaringen hebt. Dit formulier staat open voor het verzamelen van reacties tot 31 augustus 2023.

De Kunstenbond zal vervolgens de drie kandidaten beoordelen die het meest door jullie genomineerd zijn. Tijdens de Nederlandse Dansdagen, van 29 september t/m 5 oktober, wordt de winnaar bekendgemaakt!

We hopen dat de uitreiking van deze prijs alle werk- en opdrachtgevers stimuleert om meer aandacht te besteden aan een veilige en inspirerende werkomgeving en om meer oog te hebben voor de specifieke noden van dansers.

Kunstenbond is lid van de Dans Alliantie, een initiatief om de danssector te verenigen. De opdracht waarmee de Dans Alliantie als eerste aan de slag gaat is het verbeteren van de sociale veiligheid binnen de sector. We zullen daarin kritisch blijven toezien op de effectiviteit van de te nemen maatregelen. Daarnaast blijven we pleiten voor de erkenning van slachtoffers en waar mogelijk voor compensatie voor het leed dat hen is aangedaan.

Neem voor meer informatie contact op met Sarah, communicatiemedewerker rondom dans van de Kunstenbond: sarahreynolds@kunstenbond.nl

Join us and become a member!

  • Together we stand strong
  • We represent your interests in politics
  • We provide a good collective agreement
  • We offer you legal assistance
  • You can contact us with all your questions