Goed nieuws voor de museumsector: de Museumvereniging is in gesprek met de vakbonden FNV, CNV, Kunstenbond en CHMF voor een nieuwe cao. In de cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen, evenals zaken als scholing en pensioen. De Cao Musea is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. De huidige cao loopt tot 1 juli 2024.

Voor de Kunstenbond is dit de eerste keer dat zij volledig deelneemt aan deze gesprekken. De inzet van de Kunstenbond is mede gebaseerd op gesprekken met de leden en sluit aan bij het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond. Hieronder volgen een aantal van onze voorstellen.

ONZE INZET voor de nieuwe cao MUSEA:

 • Loonsverhoging
  Uiteraard is ook dit jaar weer de structurele loonstijging een van de belangrijkste onderwerpen. In 2022 en 2023 is de koopkracht voor veel werknemers verslechterd door de hoge inflatie in die jaren. Vorig jaar is een deel van die inflatie ingelopen met een (voor de cultuursector) hoge loonsverhoging. Dit jaar zullen we proberen het resterende deel van de koopkrachtdaling te repareren. Onze inzet is 6% structureel voor een cao met een looptijd van 1 jaar.
 • Functiewaardering
  Naast het herstel van de koopkracht willen we kijken naar de functie van rondleider/museumdocent. Nu is de functie wel opgenomen in het nieuwe functiewaarderingssysteem dat binnenkort zal worden ingevoerd, maar velen werken dikwijls als zzp’er in de musea. Van belang is dat de tarieven voor de zzp’er op een juist niveau komen te liggen.
 • Reiskosten
  Reiskosten is ook een steeds belangrijker thema aan het worden. Momenteel is deze regeling gedelegeerd aan de directies van de musea die samen met de medezeggenschap moeten komen tot een bedrijfsspecifieke regeling. Dit zorgt voor een grote verscheidenheid aan regelingen en is sterk afhankelijk van de onderhandelingsvaardigheden en positie van de ondernemingsraad. Wij willen kijken of er op landelijk niveau nadere afspraken/randvoorwaarden te maken zijn.
 • Veiligheid
  Veiligheid op het werk is een belangrijk thema in de cultuursector. Wij stellen voor dat ieder museum zorgdraagt voor een onafhankelijk interne of externe vertrouwenspersoon.

Wil je hierop reageren, heb je ideeën over verbetering van je arbeidsvoorwaarden of wil je op de hoogte worden gehouden van deze cao? Stuur dan een e-mail aan belangenbehartiger Pepijn Ten Kate op pepijntenkate@kunstenbond.nl.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

 • Wij bieden je juridische hulp.
 • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
 • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
 • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
 • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
 • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
 • Je laat bij ons je contracten screenen.
 • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!