Op 13 december kozen de leden van de Kunstenbond een nieuwe ledenraad. Deze wordt aangesteld voor 2 jaar en er zetelt vertegenwoordiging vanuit alle vakgroepen in de raad. We zijn erg trots op de nieuwe samenstelling en zijn dankbaar dat we wederom een mooie club mensen bij elkaar hebben die zich wil inzetten voor onze vereniging en een sterke sector.