Sinds een uitspraak van de hoogste Europese rechter in 2015 heb je als muziekauteur recht op inkomsten uit o.a. Thuiskopie en Reprorechten die tot die tijd bij jouw uitgever terecht kwamen. De Nederlandse muziekuitgevers willen dit nu aanvechten en het geld weer naar zichzelf toeschuiven.

 

 

Het bestuur van de Kunstenbond heeft besloten zich hard te maken voor dit recht en de bijbehorende inkomsten en namens (muziek-)auteurs verweer te voeren. De wereld van de muziek is een wereld van: passie, touren, lichtshows, techniek en met mooie liedjes in contact komen met je publiek. Maar het is ook een wereld van: oude en nieuwe businessmodellen, contracten, percentages en jurisprudentie (uitspraken van rechters); soms verandert er iets dat over miljoenen euro’s gaat.  

Uitspraak Europese rechter
Eind 2015 deed de hoogste Europese rechter (het Europese Hof van Justitie) een uitspraak die sindsdien de gemoederen bezighoudt. Het auteursrecht geeft de mogelijkheid om het recht van de maker te beperken (bijvoorbeeld door consumenten het recht te geven voor eigen gebruik (thuis-)kopieën te maken), maar -ook vrij recent- is duidelijk geworden dat daar wel een keiharde eis tegenover staat: de maker moet voor deze inbreuk op zijn recht billijk gecompenseerd worden. In de uitspraak uit 2015 (Reprobel) werd duidelijk dat de Europese wetgever niet bedoelde dat, zoals feitelijk al jaren gebeurde, een (muziek-)uitgever een deel van deze billijke vergoeding ontvangt zónder de oorspronkelijke auteur hiervoor te compenseren.

Op dit moment zijn de Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond Ntb/VCTN de enige verenigingen die namens componisten en (muziek-)auteurs hebben aangegeven zich juridisch in deze strijd te zullen mengen.