Het opschorten van de huren, een corona-coulancemaatregel van het kabinet, betekent in onze sector veelal slechts uitstel van executie. Maanden huurlasten voor studio en woonruimte stapelen op, terwijl inkomsten voorlopig uitblijven. Kunstenbond en Platform BK schreven een brief naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van OCW, waarin zij worden aangesproken op hun taak als armoedebestrijder. In reactie laat minister Van Ollongren weten dat er in augustus meer duidelijk zal komen over het voorstel.

Met uitstel van huurbetaling zijn de meeste mensen in de creatieve en culturele sector niet geholpen. Het is een coulancemaatregel van het kabinet die op korte termijn wat lucht biedt, maar zodra de huur wel geïnd wordt zijn de kosten verdubbeld. En dat terwijl het werk in onze sector erg langzaam op gang komt. Waar gaat men de dubbele huur van betalen?

Boodschap aan de ministers: laat private verhuurders het verlies niet afschuiven op de maatschappij

De brief bevat uitleg over de situatie in de sector en een voorstel voor aanpak. Het sluit af met deze kernboodschap:

Zonder betaalperspectief heeft uitstel van betaling van huur geen enkele zin. Wij vragen met klem dat het kabinet hierover een bestuurlijk akkoord sluit tussen Rijksoverheid, provincies en gemeenten, gekoppeld aan een maatschappelijk huurdersakkoord met commerciële verhuurders én gekoppeld aan een wettelijke noodstop als stok achter de deur. Deze drietrapsraket is kostenefficiënt voor de overheid als verhuurder en armoedebestrijder, en het is rechtvaardig waar het private verhuurders betreft. Het ontneemt deze laatste groep namelijk de mogelijkheid om simpelweg de winsten te privatiseren en de verliezen af te schuiven op de maatschappij.

Wordt vervolgd

In reactie laat minister Van Ollongren weten dat er in augustus meer duidelijkheid zal komen. Dan weet zij meer over de toepassingen van de generieke maatregelen, die ook verder in haar brief worden uitgelegd.

We houden je op de hoogte!