In december 2021 riepen de Kunstenbond en Platform BK in een open brief al op om studenten beter toe te rusten voor de problematische creatieve arbeidsmarkt. De brief maakte honderden reacties los van studenten en docenten. Herpublicaties verschenen in Het Parool en Mister Motley, de oproep werd besproken op Radio4, en de Kunst en Bondcast maakte er een aflevering over. Afgelopen vrijdag was er dan eindelijk de kans om met het verzamelde management van de kunstacademies zelf in gesprek te gaan over de urgente problemen.

Dankzij actieve navraag door de Kunstenbond werden Sepp Eckenhaussen (Platform BK) en Karin Boelhouwer (Kunstenbond) uitgenodigd door het SAC KUO, het officiële overleg van kunstvakopleidingen binnen de Vereniging van Hogescholen, voor hun vergadering op 10 juni 2022. Dit leidde tot een fijn gesprek, waarin de directeuren aangaven de kwetsbaarheden in de toekomstige praktijk van hun studenten te herkennen.

De problematische situatie op de arbeidsmarkt was natuurlijk al bekend. Ook het feit dat afstudeerders zich niet goed toegerust voelen werd onderkend (dit punt wordt ook benoemd in de Sectoragenda 2021-2025). Het schort echter aan manieren om dit inzicht als curriculumvernieuwing te implementeren in het onderwijs zelf. In de komende tijd worden Platform BK en Kunstenbond als gesprekspartner meegenomen in het proces dat ook echt tot verandering in het onderwijs moet leiden. Zo worden de organisaties uitgenodigd op de komende KUO-conferentie en door het Netwerk OBK (het landelijk Overleg Beeldende Kunstvakopleidingen) meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe beroepsprofielen. Het SAC KUO agendeert onze brief bovendien in hun netwerken, zodat per discipline gekeken kan worden naar specifieke beleidsmaatregelen.

Tot slot was onder de aanwezigen brede onderkenning van het feit dat duurzaam kunstonderwijs alleen kan bestaan op basis van een eerlijke en veilige leer- en werkomgeving. Daarom wordt gewerkt aan betere contractpraktijken, waarbij het streven is om naar 80% vaste contracten te gaan. Op sommige academies gaat dit al goed, maar de vooruitgang verschilt van academie tot academie. Voor zowel de Kunstenbond als Platform BK blijft dit een groot punt van aandacht, waarop we zullen blijven letten.

Dit stuk werd oorspronkelijk gepubliceerd op de website van Platform BK door Sepp Eckenhaussen.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!