De Kunstenbond richt zich op alle creatieven in Nederland. De Ntb is al bijna 100 jaar de vakbond voor musici en artiesten. De afgelopen maanden hebben we met elkaar aan tafel gezeten om te kijken of we samen verder kunnen.

Niet als twee afzonderlijke partijen aan de onderhandelingstafel, maar als één sterk partnerschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat meer massa ons meer power geeft bij het behartigen van collectieve belangen, de politieke lobby en het onderhandelen over cao’s. Omdat we groter zijn zetten we efficiënter en effectiever onze middelen in en delen we samen de kosten voor het behartigen van de belangen.

Op vrijdag 23 maart worden onze gezamenlijke plannen voorgelegd aan de ledenraad van de Kunstenbond. Samengaan is namelijk een hele belangrijke stap. Zo kunnen wij de uitdagingen in een versnipperde creatieve sector goed aan. En daar hebben we via de Ledenraad toestemming van onze leden voor nodig. Wil je ons laten weten wat je hiervan vindt? Neem dan contact op met je vakgroep.