De Kunstenbond heeft een verzoek tot toetreding aan de Sociaal-Economische Raad gedaan. De Kunstenbond meent namelijk als vertegenwoordiger van hybride werkenden – 60% van de leden zijn zzp’er, 40% zijn werknemer, en allen binnen een sector die vooroploopt in arbeidsmarktontwikkelingen – een bijdrage te kunnen leveren aan het orgaan.

De Kunstenbond heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkelingen binnen het mededingingsrecht, waardoor ruimte is ontstaan om ook namens zzp’ers collectief te kunnen onderhandelen. Ook staat de vakbond aan de basis van het sectorale arbeidsmarktplatform PlatformACCT, dat momenteel met een aantal experimenteerregelingen verkent hoe flexwerkers meer zekerheid kan worden geboden. Daarnaast werkt Platform ACCT aan een programma van sociale dialoogtafels om honorariumrichtlijnen voor zzp’ers vast te stellen in de diverse deeldisciplines van de culturele en creatieve sector. We trekken hierin samen op met onze partner de Creatieve Coalitie.

De SER heeft ons naar aanleiding van ons verzoek uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek, waarin de Kunstenbond haar verzoek toe zal lichten, vindt binnenkort plaats. Lees het verzoek van de Kunstenbond via de knop hieronder.

Volg de Kunstenbond ook hier