Vanaf heden is de Kunstenbond sociale partner in de Museum cao. De vakbond zat vorige maand voor het eerst aan tafel bij de onderhandelingen voor de cao Musea, die al maanden waren vastgelopen. Na de komst van de Kunstenbond aan de onderhandeltafel ontstond er een andere dynamiek, waardoor het mogelijk bleek om toch tot een goed akkoord te komen.

Half februari werd het langverwachte onderhandelingsakkoord voor de cao 2023 met een positief advies aan de leden van de Kunstenbond voorgelegd, die inmiddels unaniem vóór hebben gestemd.

De afspraken: loonstijging tot 10%

Het belangrijkste onderwerp van gesprek was natuurlijk de compensatie van werknemers voor de enorme inflatie en koopkrachtdaling. In eerste instantie worden alle lonen per 1 januari 2023 structureel met 5% verhoogd. Het standpunt van de Kunstenbond is daarnaast dat deze bijzondere omstandigheden het broodnodig maken om een beroep te doen op de onderlinge solidariteit, en de beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle werknemers. Dit betekent dat de lonen in schalen 1 t/m 7 per 1 april nog eens een verhoging van 100 euro bruto erbij krijgen. Dat zorgt voor een loonstijging van 10% voor de laagste salarissen. De schalen 8 en hoger krijgen de verhoging van 100 euro per 1 juli, wat voor de hoogste salarissen een verhoging van in totaal 6,3% oplevert.

Andere afspraken zijn een implementatie van een Regeling Duurzame Inzetbaarheid voor zware beroepen, dat wil zeggen een regeling van 80% werken, 90% salaris en een pensioenopbouw van 100%. De regeling is toegankelijk vanaf 62 jaar. Ook is er overeenstemming bereikt over het zelfroosteren, welke regeling als bijlage aan de cao zal worden toegevoegd

Over het proces: inmenging Kunstenbond draagt bij aan significant hoger eindbod

De werkgever had eerder een eindbod gedaan van 5%, waarop de onderhandelingen, die inmiddels al vele maanden duurden, waren vastgelopen. Met name andere sociale partners liepen hierop vast, hun inzet bleef 10%. Begin februari werd aan de Kunstenbond gevraagd om aan te schuiven bij de onderhandelingen, in de hoop dat er schot in de zaak zou komen. En zo geschiedde. Mede dankzij inmenging van de Kunstenbond stijgen de salarissen alsnog ruim meer dan het eerdere eindbod, en wel in een meer solidaire oplossing: naast de 5% een bedrag in euro’s. Op deze manier worden de lage- en middeninkomens in verhouding beter gecompenseerd, tot wel 10%. We staken in op deze solidaire oplossing omdat de inflatie en de daarmee gepaard gaande koopkrachtdaling voor iedereen gelijk is, wat betekent dat de lagere en middeninkomens de meeste last daarvan ondervinden. Zij hebben immers minder middelen en reserves om de inflatie het hoofd te bieden.

Lid en werkzaam bij een museum?

Als lid van de Kunstenbond word je vanaf nu geraadpleegd als het gaat over de ontwikkeling in jouw arbeidsvoorwaarden.

Wij kunnen er samen voor zorgen dat de Kunstenbond binnen de Musea een factor van betekenis is en we willen de arbeidsvoorwaarden voor werkenden nog vele jaren blijven uitonderhandelen. Hoe meer leden wij vertegenwoordigen, hoe sterker we staan. Ben jij lid, en tevreden met het werk dat wij doen? Laat het je collega’s weten en vraag ze om ook lid te worden. Alleen samen met elkaar kunnen we invloed blijven uitoefenen om de positie van werknemers te verbeteren. 

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!