Nu het SER-advies “Passie Gewaardeerd” er ligt zijn wij druk bezig met de uitvoering. Dat wordt natuurlijk binnen onze vereniging besproken, maar ook daar buiten.

Op maandag 12 juni bespreken de Kunstenbond en Platform Makers het advies met beroepsverenigingen. Ook de Tweede Kamer heeft de Kunstenbond samen met de andere opstellers gevraagd het advies toe te lichten. Dat gesprek gaat waarschijnlijk in september plaatsvinden. Ook zitten we in de werkgroep van Kunsten ’92 die een arbeidsmarktagenda voorbereid. En onderhouden we contact met de SER en de Raad voor Cultuur. Zij worden ook betrokken bij de uitvoering.

Onze missie
“De Kunstenbond staat voor de vrijheid van kunstenaars en creatieven om te experimenteren en te creëren” en onze visie “Als creatief heb je de ruimte nodig om creatief te kunnen zijn, om vrij te kunnen denken en doen” staan met het advies goed op de kaart. En het advies heeft impact, het wordt gelezen en gedeeld. En dat is een belangrijke stap op weg naar de uitvoering.