Op de dag dat Kim Tuin de noodklok luidt om de NDSM-werf als vrijplaats te behouden winnen de zittende huurders hun strijd om wél nauw betrokken te worden bij de renovatie van de X-helling. De Amsterdamse gemeenteraad nam met ruime meerderheid een motie aan die het stadsbestuur oproept de renovatie samen met de kunstenaars van de X-helling te doen.

Actievoeren loont
De huurders laten momenteel een deskundige verkenning uitvoeren door Dynamo Architecten, het bureau dat eerder betrokken was bij de restauratie van de Y Helling. Samen onderzoeken zij welke betaalbare en degelijke alternatieve renovatiemogelijkheden er zijn. De huurders hebben ook contact gelegd met de Rijksbouwmeester, want de Helling is monumentaal erfgoed. “Een creatieve stad heeft goedkope plekken nodig”, zegt Bart Stuart, kunstenaar en huurder van een atelier op de X-helling.” Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De Y-helling is na renovatie praktisch onbetaalbaar geworden voor kunstenaars. Actievoeren loont, soms moet je ergens voor durven vechten.

Unieke betaalbare plekken behouden
“Iedereen wil het unieke vrije en open karakter van de NDSM-werf behouden, maar niemand wil ervoor betalen” volgens Peter van den Bunder en jurist Joop Spaargaren van de Kunstenbond. Kunstenaars krijgen het gevoel dat ze de stad in de weg zitten, terwijl zij de stad voor een belangrijk deel juist maken. Kunstenaars die hun bijdrage leveren aan het opwaarderen van een buurt worden het eerste slachtoffer van dit proces. Uiteindelijk verliest de stad aan kleur, kracht en betekenis.” De aangenomen motie is een mooie concrete stap om dit proces een halt toe te roepen en gedeelde waarden publiek te beschermen tegen de grillen van de markt.