Het atelierbeleid van de gemeente Amsterdam was wederom aanleiding tot actie. Peter van den Bunder sprak op donderdag 5 oktober namens de Kunstenbond en Platform BK in tijdens de commissievergadering Jeugd en Cultuur. “De kunstenaar betaalt de rekening voor het falende beleid. Hoewel de gemeente het belang van ateliers en kunstenaars steeds benadrukt, trekt vastgoedbelang steeds aan het langste eind. Het geld regeert.” 

Zo wordt er geen subsidie verleend om huurstijgingen van oude huur naar een nieuwe ‘kostprijs dekkende’ huur te compenseren bij door de gemeente afgedwongen overgang naar een nieuw contract. Er is sprake van huurstijgingen van 40% en nieuwe huurbedragen die boven de afgesproken maximumhuur voor kunstenaars van € 300,- per atelier uitkomen. Dat maximumbedrag in het atelierbeleid lijkt dus een dode letter. Vastgoedbeleid bepaalt de prijs.

Vooruitbetalen huur
Een doorn in het oog is verder dat er 3 maanden huur als borg moet worden betaald. Dat is een bedrag dat voor veel kunstenaars niet op te hoesten is. Des te wranger is het dat de meeste huurders al jarenlang trouw huur betalen en zelf niet om een nieuw contract hebben gevraagd.

IJzeren voorraad
In het vastgestelde atelierbeleid wordt aantal van genoemd van rond de 1.100 ateliers en 275 als basis voor de stad. In reactie op vragen van de SP en Groen Links schrijft de wethouder aan de raad wat de huidige stand is: 750 ateliers. Dat is een daling van 30%! Als je een gericht aantal formuleert als beleidsdoel dan is het schofferend om simpelweg te zeggen: er is opnieuw geteld, de schatting is aangepast, de aantallen liggen lager, en denken dat daarmee klaar is. Dan moet je je beleid aanpassen, en een stevigere regie voeren, anders verdwijnt de voorraad als sneeuw voor de zon.

De wethouder zegde tijdens de vergadering twee brieven toe die nog dit jaar moeten komen (o.a. inzicht hoe kostendekkende huur nu precies wordt opgebouwd) en de SP agendeerde dit agendapunt voor de komende raad en kondigde aan met een motie te komen. Daarmee blijft atelierbeleid in ieder geval op de politie agenda staan.