Het kabinet trekt 300 miljoen euro extra uit om de belangrijkste rijksgesubsidieerde instellingen en festivals te ondersteunen. Ook voor ‘een beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters’ komt extra geld beschikbaar. De regeling ‘ziet niet toe op zzp’ers’, zo schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Met de extra middelen kunnen grote (rijksgesubsidieerde) culturele instellingen, festivals en een aantal regionale instellingen, zoals musea en theaters, zich voorlopig redden en zelfs investeren in het ‘komende nieuwe seizoen’, zo staat te lezen in de brief.

Afwachten voor zzp’ers

Van Engelshoven handhaaft haar filosofie dat zzp’ers in de culturele sector vooral moeten worden gesteund via steun aan de instellingen en opdrachtgevers. De regeling ziet daarom niet toe op zzp’ers, schrijft Van Engelshoven. ‘Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, weer op gang komt.’

Voor zzp’ers zal het echter afwachten zijn of de maatregel daadwerkelijk voor nieuwe opdrachten gaat zorgen. Zij zullen zich voorlopig tevreden moeten stellen met de bestaande regelingen voor ondernemers, voor zover die op hen van toepassing zijn.

Commerciële partijen kunnen geld lenen

Voor vrije producenten en andere commerciële organisaties worden de leenfaciliteiten uitgebreid. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat voor hen de generieke maatregelen maximaal zijn benut.

De Kamerbrief van Van Engelshoven vind je naast dit bericht.

Foto: Stadsschouwburg Amsterdam, door J van Hertum (wikipedia)